Lipnica Murowana zaprasza

Zapraszamy Państwa do zwiedzenie niezwykłego miasteczka i jego niemniej atrakcyjnych okolic. Takich miasteczek i miejsc zostało już niewiele, znikają w żywiołowym procesie cywilizacji przestrzeni. Osada zajęła środek niewielkiej erozyjnej kotliny rzeczki Uszwicy u stóp lesistych wzgórz, w południowej części Pogórza Karpackiego. Stojąc na wzgórzach otaczających Lipnicę Murowaną, z którejkolwiek by nie zdążać strony, zobaczyć można widok malowniczy. Zastępy wzgórz rozcięte krętą siecią potoków, naznaczonych kępami zadrzewień, malowanych płodozmianem upraw, Pośrodku nich – Lipnica Murowana. Pora zjechać ze wzgórz, a nasycone kolorytem krajobrazu oczy, przenieść na urokliwe w swej formie miasteczko. Jego uliczkami przemyka duch czasu, a napotkane zabytki opowiedzą historię królewskiego ongiś miasta. Powstałe przed wiekami, w niewielkiej przestrzeni stu łanów frankońskich miasto, zastygło jakby w swojej skromnej postaci, ale mieści za to w sobie znacznie obszerniejszą przeszłość dziejową, w której żyło długo sławą i dostojeństwem. Miastem uczynił ją król Łokietek w 1326 r., tworząc tym aktem podwaliny pod dalszy rozwój osady przy węgierskim szlaku. W Lipnicy Murowanej zachował się prawie w niezmienionej postaci układ urbanistyczny średniowiecznego miasta. Wraz z zabytkową substancją mieszkalną i obiektami sakralnymi, m.in. drewnianym kościołem św. Leonarda z przełomu XV i XVI w. (obiekt UNESCO), murowanym, gotyckim kościołem św. Andrzeja z 1364 r., czy podcieniowymi domami mieszczańskimi, by wymienić tylko te najcenniejsze perły miejscowej architektury. Lipnica Murowana to także sanktuarium świętych, św. Szymona, św. Urszuli i bł. Teresy Ledóchowskich. W miasteczku żywe są starodawne tradycje, a zwłaszcza Konkurs Palm Wielkanocnych. Siła tradycji i oryginalna duchowość promieniująca ze świętych miejsc i postaci, każą postrzegać Lipnicę jako miejsce niezwykłe, obdarzone szczególną, wewnętrzną mocą. Do bogatej spuścizny kulturowej nawiązuje swoją atrakcyjnością krajobraz przyrodniczy, Lipnica Murowana leży bowiem na terenie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Jego wnętrzem przebiega kilkanaście wielotematycznych szlaków turystycznych ukazujących pełnię urodziwego krajobrazu.