KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – marzec

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza.

5 marca 1892 r. urodził się Franciszek Bardel, był księdzem, święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. Pełnił funkcję kapelana wojskowego, pracował wśród lipniczan w USA i Kanadzie. Od 1960 r. do swej śmierci 12 września 1971 r., był kapelanem SS Urszulanek w Lipnicy Murowanej.

6 marca 1792 r. urodził się Kazimierz Janota Bzowski, pierwszy po kasacji królewszczyzn właściciel lipnickiego folwarku (dawnych dóbr wójtowskich).

8 marca 1791 r. urodził się w Królówce Kazimierz Brodziński, wielki polski poeta i patriota. Lata dzieciństwa 1794 – 1804 spędził w dworze swego ojca, Jacka Brodzińskiego dzierżawcy majątku (królewszczyzny) w Lipnicy Dolnej. Po śmierci ojca zamieszkał wraz z macochą w Rajbrocie (9 miesięcy na przełomie 1804/1805 r.).

9 marca 1945 r. zmarł generał Ignacy Ledóchowski. Za działalność konspiracyjną w AK na terenie Lipnic, został wywieziony na początku lipca do obozu w Gross–Rosen. Zmarł nie doczekawszy wyzwolenia. Przez Kościół uznany sługą Bożym

11 marca 1945 r. utworzona została w Lipnicy komórka PPR (Polska Partia Robotnicza)

12 marca 1326 r. król Władysław Łokietek wydał akt lokacji dla miasta Lipnicy. „Wladislaus Dei gratia rex Poloniae … fideli nostro Conrado sculteto de Lypnycza civitatem de ipsa villa facere locare et cirare uire Theuthonico damus concerdismus et conferimus …”

17 marca 2013 r. zainaugurował działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej

17 marca 1967 r. powstała w Lipnicy Murowanej wspólnota leśna, w jej posiadaniu znajduje się 60,36 ha. Środki ze sprzedaży drewna przekazywane są na cele społeczne Lipnicy.

23 marca 1932 r. urodził się w Gnojniku Stanisław Wiśniowski, był księdzem, święcenia kapłańskie otrzymał w 1955 r. W roku 1972 został skierowany do parafii Lipnica Murowana, gdzie przez 28 lat był proboszczem.

24 marca 1657 r. wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego spustoszyły Lipnicę i okolice

27 marca 1991 r. powstało w Lipnicy Górnej Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne. Za motto swej działalności Stowarzyszenie przyjęło słowa św. Jana Pawła II:

„ Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innym.”

30 marca 2007 r. wierni parafii lipnickiej, ustawili na dawnym cmentarzu cholerycznym nowy, metalowy krzyż

30 marca 1958 r. z inicjatywy Józefa Piotrowskiego odbył się pierwszy w Lipnicy Murowanej konkurs palm wielkanocnych. Przemienił się on wkrótce w niepowtarzalne zjawisko religijno- folklorystyczne nie mające odpowiednika w tej skali nigdzie indziej.

Marzec 1945 r., trwała reforma rolna na terenie gminy Lipnica Murowana, parcelacja majątków ziemskich, wywłaszczenie właścicielki dworu Franciszki Ledóchowskiej.

Marzec 1973 r., ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Lipnickiego” poprzednik współczesnych „Wiadomości Lipnickich”, jego redaktorem był Edward Polek.

P.S. Sugerują dopisywanie (w komentarzu) innych znanych ważnych dat z życia gminy.

Wyboru zdarzeń dokonał: Czesław Anioł

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm