Kartka z lipnickiego kalendarza – lipiec

1 lipca 1363 r. wydano akt erekcyjny kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Kościół ufundował król Kazimierz Wielki.

 

1 lipca 1934 r. Lipnica utraciła prawa miejskie. Ostatnim burmistrzem był Tomasz Piszczkiewicz, a pierwszym wójtem już gminy Lipnica Murowana został Stanisław Piotrowski.

1 lipca 1831 r. urodziła się w Kalksburgu w Austrii Józefina (Sefina) Salis-Zizers, druga żona hr. Antoniego Ledóchowskiego i matka ich 7-miorga dzieci. W Lipnicy mieszkała przez 26 lat.

3 lipca 2003 r. kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Dolnej perła miejscowych zabytków, wraz 5-cioma innymi drewnianymi kościołami w Małopolsce został objęty patronatem UNESCO jako zabytek Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.

 

4 lipca 1913 r. urodził się Józef Piotrowski, wielka indywidualność lipnickiej społeczności. Był animator kultury, opiekunem zabytków, poetą, a przede wszystkim człowiekiem całym sercem oddany Lipnicy i służący jej przez całe swoje życie pracą i talentem.

 

6 lipca 1922 zmarła w Rzymie Maria Teresa Ledóchowska, „Matka Afrykanów”, późniejsza błogosławiona Maria Teresa, założycielka Zgromadzenia św. Piotra Klawera.

9 lipca 1997 r. gminę Lipnica Murowana dotknęła wyjątkowej wielkości i o katastrofalnych skutkach powódź. Po długotrwałych opadach wylały wody Uszwicy, Potoku Górzańskiego i wszystkich innych ich dopływów niosąc ogromne zniszczenia w uprawach rolnych, infrastrukturze drogowej oraz zabudowaniach mieszkalnych.

9 lipca 1770 r. powstaje przy parafii lipnickiej Bractwo Koronki Trójcy Przenajświętszej

14 lipca 1909 r. zmarła w Lipnicy Józefina Ledóchowska, kandydatka na ołtarze, zwana „Matką Świętych”. Pochowana została w krypcie kościoła p.w. św. Leonarda obok swego męża Antoniego.

 

17 lipca 1923 r. sprowadzone zostały do rodzinnej ziemi relikwie św. Szymona z Lipnicy. Niewielki fragment doczesnych szczątków ofiarowany przez O.O. Bernardynów na ze Stradomia w Krakowie przewieziony został w uroczystym kondukcie do jego lipnickiego sanktuarium.

18 lipca 1482 zmarł w Krakowie św. Szymon z Lipnicy, świątobliwy bernardyn i kaznodzieja, zmarł w czasie zarazy szalejącej w Małopolsce niosąc pomoc chorym. Dzień 18 lipca jest świętem patronalnym.

 

18 lipca 1934 r. odsłonięta została tablica pamiątkowa na kościele św. Szymona, jako podziękowanie dla rodaków w Ameryce za ich przywiązanie i ofiarność dla Lipnicy.

18 lipca 1939 r. została poświęcona i oddana do publicznej służby ochronka. Powstała z inicjatywy św. Urszuli – Julii Ledóchowskiej. Budynek ochronki został przekazany pieczy sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, którego założycielką była właśnie św. Urszula.

19 lipca 1478 r. Łukasz Waldorff (starszy) wójt Lipnicy wystawił pierwszy w dziejach lipnickich cechów dokument (zachowany) zatwierdzający ordynację cechu szewskiego.

23 lipca 1828 r. największy w dziejach Lipnicy pożar strawił miasto, spłonęło wówczas 74 domy mieszkalne i wiele zabudowań gospodarczych. Przemyśliwano nawet wówczas o odtworzeniu miasta w innym miejscu.

26/27 lipca 1944 r. lipnicka organizacja AK (placówka „Łosoś”) przeprowadziła akcję zbrojną pod dowództwem ppor. Józefa Wieciecha pseudonim „Tamarow” na wiśnickie więzienie. Odbito 128 więźniów politycznych.

27 lipca 1934 r. po kilkakrotnych wcześniejszych próbach, utworzony został Związek Lipniczan.

Lipiec 2007 r., wytyczenie w przestrzeni Lipnicy Szlaku św. Szymona

 

Wyboru zdarzeń dokonał: Czesław Anioł

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm