Kalendarium lipnickie

Kartka z lipnickiego kalendarza – grudzień

Kartka z lipnickiego kalendarza – grudzień

  4 – 10 grudzień 1914 r.,  w tych dniach w ramach tzw. operacji limanowsko – łapanowskiej (I-sza wojna światowa) trwała krwawa bitwa o wzgórze Kobyła nad Rajbrotem. To wybitne wzniesienie (603 m npm) kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Na polu bitwy znajduje się cmentarz wojenny mieszczący mogiły poległych wówczas żołnierzy.   10 grudnia 2013 r. odebrano od wykonawcy plac zabaw w Lipnicy Murowanej nazwany „Łokietkowi Ogród”. Zabawa i wspomnienie historii.     16 grudnia 1999 r. zmarł Józef Piotrowski nieodżałowanej pamięci wielki lipniczanin, pozostawił po sobie wiele śladów swej długoletniej działalności, a zainicjowanym konkursem palm wielkanocnych rozsławił Lipnicę…
Read More
Kalendarium lipnickie – listopad

Kalendarium lipnickie – listopad

1 listopada 1883 r. uchwalony został przez Radę Miejską Lipnicy Murowanej Statut Ochotniczej Straży Pożarnej.   11 listopada 2003 r., Szkoła Podstawowa w Lipnicy Górnej przyjęła za patrona marszałka Józefa Piłsudskiego. W grudniu 1914 r. i styczniu 1915 r. w budynku szkolnym kwaterowali jego legioniści z  I-szej Brygady.   21 listopada  1811 r. dziedzic Wojakowej Pantaleon Dunikowski nabywa rajbrocki folwark – część dawnego lipnickiego starostwa niegrodowego.   23 listopada 1944 r. hitlerowcy dokonali ataku na miejsce przebywania partyzantów AK w gospodarstwie Wawrzyńca Odrońca na Mułowcu w Rajbrocie. Zginęły 4 osoby.   Listopad 1465 r., w Lipnicy przebywał biskup krakowski Jan…
Read More
Kartka z lipnickiego kalendarza – październik

Kartka z lipnickiego kalendarza – październik

1 października 1982 r. reaktywowano po 6 latach przerwy gminę Lipnica Murowana 4 października 1978 r. zmarł w wypadku ks. Ignacy Roman. Urodził się w 1945 r. w Lipnicy Murowanej, wikary w parafii Radgoszcz. Spoczywa na Starym Cmentarzu w Lipnicy. 7 października 1866 r. urodził się Loosdorf w Austrii Włodzimierz Ledóchowski, syn Antoniego i Józefiny. Był kapłanem, jezuitą. Od 1915 r. aż do swej śmierci, która nastąpiła 13 grudnia 1942 r. był przełożonym (generałem) zakonu jezuitów, zwano go „Czarnym papieżem”. Zmarł w opinii świętości.   19 października 1975 r. wyniesiona została na ołtarze Maria Teresa Ledóchowska. Jej beatyfikacja odbyła się…
Read More
KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – WRZESIEŃ

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – WRZESIEŃ

2 września 1404 r. król Władysław Jagiełło wydaje Piotrowi Kmicie zezwolenie na wykupienie miasta Lipnicy, odtąd staje się ono jego dzierżawą. Kmita pobiera korzyści płynące z ustawowych opłat. 5 września 1939 r. wieczorem, do Lipnicy wkroczyły wojska niemieckie, rozpoczęła się okupacja. 9 września 1379 Elżbieta królowa polska i węgierska (córka Władysława Łokietka, a żona Ludwika Węgierskiego) nadaje Lipnicy prawo magdeburskie w miejsce dotychczasowego średzkiego i powierza władzę sadowniczą w ręce właściciela (wójta). 13 września 2008 r. został odsłonięty w lasach Piekarskiej Góry w Lipnicy Dolnej obelisk pamięci. Upamiętnia funkcjonowanie w tym miejscu w latach II wojny światowej Szkoły Podchorążych I…
Read More
Kartka z lipnickiego kalendarza – sierpień

Kartka z lipnickiego kalendarza – sierpień

3 sierpnia 1823 r. urodził się w Warszawie hr. Antoni Ledóchowski herbu „Szaława”, syn powstańca listopadowego. W wieku 20 lat wyemigrował wraz z ojcem do Austrii, gdzie podjął karierę wojskową. W 1882 r. za namową swego kuzyna kardynała Mieczysława Ledóchowskiego nabył majątek ziemski w Lipnicy Dolnej.     5 sierpnia 1956 r. strażacy z OSP w Lipnicy Murowanej osadzili kamień węgielny pod remizę strażacką. W budynku tym mieści się obecnie restauracja „Ułan”.     17 sierpnia 1913 r. poświęcony został pomnik św. Szymona na Rynku Lipnicy Murowanej, poświecenia dokonał proboszcz lipnicki ks. Stanisław Gajewski.   22 sierpnia 1879 r. urodził…
Read More
Kartka z lipnickiego kalendarza – lipiec

Kartka z lipnickiego kalendarza – lipiec

1 lipca 1363 r. wydano akt erekcyjny kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Kościół ufundował król Kazimierz Wielki.   1 lipca 1934 r. Lipnica utraciła prawa miejskie. Ostatnim burmistrzem był Tomasz Piszczkiewicz, a pierwszym wójtem już gminy Lipnica Murowana został Stanisław Piotrowski. 1 lipca 1831 r. urodziła się w Kalksburgu w Austrii Józefina (Sefina) Salis-Zizers, druga żona hr. Antoniego Ledóchowskiego i matka ich 7-miorga dzieci. W Lipnicy mieszkała przez 26 lat. 3 lipca 2003 r. kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Dolnej perła miejscowych zabytków, wraz 5-cioma innymi drewnianymi kościołami w Małopolsce został objęty patronatem UNESCO jako…
Read More
KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – czerwiec

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – czerwiec

3 czerwca 2007 r. została dokonana w Rzymie przez papież Benedykta XVI kanonizacja bł. Szymona z Lipnicy. Szymon z Lipnicy świętym! Wzięła w niej udział liczna grupa wiernych z Lipnicy.   10 czerwca 1988 r. powstała Księga Honorowa zasłużonych dla Gminy Lipnica Murowana, wpisaniu do Księgi towarzyszy nadanie medalu „Bene merenti terra lipnicensis. 12 czerwca 1938 został powołany rezerwat przyrody im. Kazimierza Brodzińskiego na wzgórzu Paprotna o pow. 11 arów, obejmujący grupę efektownych wychodni skalnych. Obecnie pomnik przyrody nieożywionej.   15 czerwca 1913 r. erygowano pomnik św. Szymona z Lipnicy, dar lipnickiego społeczeństwa z kraju i zagranicy.   18 czerwca…
Read More
KARTKA  Z  LIPNICKIEGO KALENDARZA – maj

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – maj

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 1 maja 1952 r. odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka zdrowia w Lipnicy Murowanej, wzniesiono go przy wydatnej pomocy miejscowego społeczeństwa. 12 maja 1997 r. został utworzony w obszarze dwóch gmin, a to Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy, jako jeden z trzech parków tego typu w obszarze Pogórza Karpackiego. 16 maja 1883 r. przybywa do zakupionego rok wcześniej majątku w Lipnicy Dolnej rodzina Ledóchowskich, Antoni i Józefina wraz z dziećmi. Lipniczanie zgotowali im serdeczne przyjęcie. 16…
Read More
KARTKA  Z  LIPNICKIEGO KALENDARZA – kwiecień

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – kwiecień

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 2 kwietnia 2008 r. powstało Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” łączące we wspólnej strategii rozwoju, siedem sąsiadujących ze sobą gmin, a to: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Lipnica Murowana, Laskowa i Łososina Dolna. 3 kwietnia 2004 r. został poświęcony kościół filialny lipnickiej parafii w Borównej, kościół otrzymał za patrona św. Stanisława B.M. 4 kwietnia 1999 r. zmarł ks. prałat Stanisław Wiśniowski, długoletni proboszcz parafii Lipnica Murowana. Od 1985 aż do śmierci pełnił funkcję dziekana dekanatu lipnickiego. Na polu…
Read More
KARTKA  Z  LIPNICKIEGO KALENDARZA – marzec

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – marzec

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 5 marca 1892 r. urodził się Franciszek Bardel, był księdzem, święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. Pełnił funkcję kapelana wojskowego, pracował wśród lipniczan w USA i Kanadzie. Od 1960 r. do swej śmierci 12 września 1971 r., był kapelanem SS Urszulanek w Lipnicy Murowanej. 6 marca 1792 r. urodził się Kazimierz Janota Bzowski, pierwszy po kasacji królewszczyzn właściciel lipnickiego folwarku (dawnych dóbr wójtowskich). 8 marca 1791 r. urodził się w Królówce Kazimierz Brodziński, wielki polski poeta i patriota.…
Read More
Kartka z lipnickiego kalendarza – luty

Kartka z lipnickiego kalendarza – luty

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 8/9 luty 1863 r. wymarsz kilkunastoosobowej grupy ochotników z Lipnicy i okolic, za kordon (Ojców) do powstania styczniowego. 10 lutego 1936 r. został oficjalnie zarejestrowany Związek Lipniczan z siedzibą w Lipnicy Murowanej. 21 lutego 1885 r. zmarł hr. Antoni Ledóchowski, właściciel dworu i folwarku w Lipnicy Dolnej. W Lipnicy mieszkał zaledwie 2 lata, Spoczywa w krypcie kościoła św. Leonarda. 22 lutego 1846 w okresie tzw. rabacji chłopskiej, uzbrojone bandy chłopskie napadły na dwór Bzowskiego w Lipnicy Dolnej. 24…
Read More
KARTKA  Z  LIPNICKIEGO KALENDARZA – styczeń

KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – styczeń

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza. 1 stycznia 1973r. powołano gminę w Lipnicy Murowanej. W jej skład weszło pięć sołectw: Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Lipnica Murowana, Rajbrot 1 stycznia 1885 r. urodził się Władysław Szymon Kuc, był księdzem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1909 r. Od 1929 r. pełnił funkcję proboszcza w Bochni w bazylice św. Mikołaja. Wielki orędownik kultu i koronacji Matki Bożej Bocheńskiej. Zmarł 1 lutego 1953 r. w Bochni 6 stycznia 1318 r. król Władysław Łokietek nadał Januszowi Białemu mieszczaninowi z…
Read More