KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – kwiecień

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza.

2 kwietnia 2008 r. powstało Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” łączące we wspólnej strategii rozwoju, siedem sąsiadujących ze sobą gmin, a to: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Lipnica Murowana, Laskowa i Łososina Dolna.

1

3 kwietnia 2004 r. został poświęcony kościół filialny lipnickiej parafii w Borównej, kościół otrzymał za patrona św. Stanisława B.M.

4 kwietnia 1999 r. zmarł ks. prałat Stanisław Wiśniowski, długoletni proboszcz parafii Lipnica Murowana. Od 1985 aż do śmierci pełnił funkcję dziekana dekanatu lipnickiego. Na polu działalności duszpasterskiej i społecznej osiągnął wielkie cele i uznanie wśród parafian, jak i władz kościelnych. Spoczywa w Lipnicy Murowanej na Nowym Cmentarzu.

10 kwietnia 1612 r. powstało przy parafii w Lipnicy Murowanej Bractwo Różańcowe

12 kwietnia 1884 r. została zarejestrowana przez Krajowy Związek OSP we Lwowie lipnicka jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Była to trzecia po Bochni i Nowym Wiśniczu straż ogniowa w powiecie bocheńskim.

3
Lipnicka Ochotnicza Straż Pożarna

 

14 kwietnia 1953 starosta bocheński wydał ustawę o rozwiązaniu Fundacji Domu Ubogich w Lipnicy Murowanej ) co było równoznaczne z likwidacją w Lipnicy Murowanej tej charytatywnej placówkidawny. Szpital, czyli przytułek dla ubogich został założony przez króla Kazimierza Jagiellończyka przed rokiem 1491.

14 kwietnia 1915 r. urodził się w Lipnicy Murowanej Stanisław Wilhelm Grzybek, ksiądz, infułat i profesor teologii na AKT w Warszawie. Zmarł w 1998 r. , w 61 roku swego kapłaństwa. Pochowany został na cmentarzu salwatorskim w Krakowie.

 

17 kwietnia 1865 r. urodziła się w Loosdorf w Austrii Julia Ledóchowska, późniejsza święta Urszula. Do Lipnicy przybyła wraz z rodzicami i rodzeństwem w 1883 r., mieszkała w niej 3 lata.

Julia Ledóchowska
Julia Ledóchowska

17 kwietnia 1924 r. została założona w Lipnicy Dolnej Orkiestra Dęta, pierwszym jej kierownikiem został Ludwik Mulka.

29 kwietnia 1863 r. urodziła się w Loosdorf w Austrii Maria Teresa Ledóchowska, beatyfikowana jako Maria Teresa. W Lipnicy przebywała w latach 1883 – 85. W Lipnicy po raz pierwszy w 1879 r., odwiedziła ją po raz ostatni w roku 1905.

29 kwietnia 1889 r. urodził się w Lipnicy Murowanej Stanisław Piotrowski, pierwszy wójt gminy Lipnica Murowana (w nowych strukturach administracyjnych), zmarł 18 lipca 1980 r. Urząd wójta pełnił w latach 1935 – 1939 oraz 1942 – 1945.

30 kwietnia 1533 r. zmarł w Krakowie w opinii świętości Konstanty z Lipnicy, był bernardynem, absolwentem Akademii Krakowskiej.

30 kwietnia 2013 r. zostało zarejestrowane na terenie Gminy Lipnica Murowana Stowarzyszenie Miłośników Aktywności.

Kwiecień 1987 r., w Rajbrocie powstał zespół śpiewaczy „Raj”. Wydana z okazji 20-lecia zespołu płyta uwieczniła twórczość zespołu.

Kwiecień 1951 r., w Lipnicy Murowanej został założony Klub Sportowy „Macierz” .

Kwiecień 1912 r., w Lipnicy przebywał arcyksiążę austriacki Karol Franciszek, był gościem Ledóchowskich, w roku 1916 został cesarzem (Karol I).

 

Wyboru zdarzeń dokonał: Czesław Anioł

P.S. Sugerują dopisywanie (w komentarzu) innych znanych ważnych dat z życia gminy.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm