Lipnickie Palmy Wielkanocne, Wyniki Konkursu Palm

Niedziela Palmowa 2023 w Lipnicy Murowanej

fot., wideo: Agnieszka Jaworska

Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 47 palm w tym: 1 palmę w kategorii palm najwyższych (powyżej 22 metrów), 2 palmy w kategorii palm wysokich (od 14 do 22 metrów), 16 palm w kategorii palm średnich (od 7 do 14 metrów) oraz 28 palm w kategorii palm niskich (od 3 do 7 metrów). Palmy oceniała komisja konkursowa w składzie: Bernadeta Błoniarz – etnolog, przewodnicząca jury, Monika Żołna – plastyk, Rafał Pajor – plastyk. Poniżej tegoroczne wyniki:

 

KATEGORIA PALM NAJWYŻSZYCH (POWYŻEJ 22 METRÓW)

GRAND PRIX

Andrzej Goryl z Rodziną z Lipnicy Górnej (wysokość palmy – 27 metrów 63 centymetry)

KATEGORIA PALM WYSOKICH (OD 14 DO 22 METRÓW)

GRAND PRIX

– Mateusz Leszczyński z Rodziną z Lipnicy Dolnej (wysokość palmy – 19 metrów)

I MIEJSCE

– Julia i Hubert Klejdysz z Lipnicy Murowanej

KATEGORIA PALM ŚREDNICH (OD 7 DO 14 METRÓW)

GRAND PRIX

– Iwona i Mateusz Machał z Lipnicy Murowanej (wysokość palmy – 10 metrów 80 centymetrów)

DWA RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA

– Maria i Krzysztof Sieczka z Woli Nieszkowskiej

– Natalia Machał z Lipnicy Murowanej

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH II MIEJSC

– Bartosz Smosna z Lipnicy Murowanej

– Kacper Zatorski z Kamionnej

– Publiczna Szkoła Podstawowa z Rajbrotu

– Zespół pieśni RAJ z Rajbrotu

– Urszula i Szymon Leszczyńscy z Lipnicy Dolnej

TRZY RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA

– Piotr Wąsowicz z Lipnicy Murowanej

– Artur Pawlik z Lipnicy Dolnej

– Młodzież Parafii Rajbrot

DWA RÓWNORZĘDNE IV MIEJSCA

– Wojciech Roman z Lipnicy Murowanej

– Rodzina Herodów z Lipnicy Dolnej

TRZY RÓWNORZĘDNE V MIEJSCA

– Kornelia, Milena, Amelia Mech z Lipnicy Murowanej

– Koło Gospodyń Wiejskich RAJ z Rajbrotu

– Uniwersytet Trzeciego Wieku z Lipnicy Murowanej

KATEGORIA PALM NISKICH (OD 3 DO & METRÓW)

GRAND PRIX

– Bartłomiej Machał z Lipnicy Murowanej

I MIEJSCE

– Maria Krzyszkowska z Lipnicy Dolnej

TRZY RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA

– Krzysztof Bogusz ze Sterkowca

– Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie

– Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej

SIEDEM RÓWNORZĘDNYCH III MIEJSC

– Prywatny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” z Lipnicy Dolnej

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej

– Urząd Gminy Lipnica Murowana

– Szymon Matlęga z Lipnicy Dolnej

– Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Murowanej

– Grupa Obrzędowa RAZEM z Lipnicy Murowanej

– Szymon Machał z Lipnicy Górnej

CZTERY RÓWNORZĘDNE IV MIEJSCA

– Nikola Golonka

– Franek, Olek Słowińscy z Lipnicy Dolnej

– Kornelia i Leon Suder z Bochni

– Studenckie Koło Przewodników Górskich z Krakowa

SIEEM RÓWNORZĘDNYCH V MIEJSC

– Łukasz Hajduk z Lipnicy Murowanej

– Marek Hajduk z Lipnicy Murowanej

– Ola i Julia z Lipnicy Murowanej

– Hubert Kowalczyk z Lipnicy Dolnej

– Aleksandra Pilch z Buczyny

– Jan Krawczyk z Rajbrotu

– Oskar Stec z Lipnicy Górnej

CZTERY RÓWNORZĘDNE VI MIEJSCA

– Nikodem Biura z Lipnicy Murowanej

– Grupa ERASMUS+ z Rajbrotu

– Adrian Domas z Rajbrotu

– Adam Mucha z Kobyla

WYRÓŻNIENIE

– Szkoła Podstawowa i Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce

W Biurze Organizacyjnym oceniane były palmy dziecięce do 3 metrów wysokości, których zgłoszono 209.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm