Nieodpłatna pomoc prawna w Lipnicy Murowanej

Nieodpłatna pomoc prawna w Lipnicy Murowanej

Szukasz porady prawnej? Masz problem z którym nie potrafisz sobie poradzić? skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna działa na terenie całej Polski już od niemal dwóch lat, na terenie powiatu Zobacz więcej »

Wójt Gminy Lipnica Murowana zaprasza Mieszkańców Gminy na uroczystość 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2017 r. w Rajbrocie.

Wójt Gminy Lipnica Murowana zaprasza Mieszkańców Gminy na uroczystość 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2017 r. w Rajbrocie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada – Rajbrot W programie: 10.00 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II w Rajbrocie w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych /po Zobacz więcej »

24 września „Jesień w Borze” z jubileuszem 675-lecia Borównej

24 września „Jesień w Borze” z jubileuszem 675-lecia Borównej

Raz jeszcze Wójt Gminy Lipnica Murowana oraz Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej serdecznie zapraszają na wyjątkową, bo połączoną z jubileuszem 675-lecia lokacji Borównej – „Jesień w Borze”. Wydarzenie odbędzie się w Zobacz więcej »

Jesień w Teatrze Variete

Jesień w Teatrze Variete

Jesień w Krakowskim Teatrze Variete zapowiada się atrakcyjnie. Oferta nadchodzących spektakli skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, z uwzględnieniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i zagranicznych turystów odwiedzających miasto. Jesienna repertuarowa odsłona Teatru to: Zobacz więcej »

Relacja z projektu “Rodzinnie gramy – razem wygrywamy”

Relacja z projektu “Rodzinnie gramy – razem wygrywamy”

Stowarzyszenie Miłośników Aktywności od czerwca realizuje projekt „Rodzinnie gramy – razem wygrywamy”. Dzięki wsparciu finansowym pozyskanym w konkursie zarówno dzieci jak i młodzież oraz dorośli mogą uczestniczyć w rodzinnych rozgrywkach czy turniejach. Zobacz więcej »

 

Położenie

Lipnica Murowana położona jest w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim i stanowi gminę złożona z pięciu sołectw. W skład Gminy Lipnica Murowana wchodzą wsie: Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Lipnica Murowana oraz największa z nich, Rajbrot.

Gmina Lipnica Murowana graniczy:

– od północy z Gminą Nowy Wiśnicz

– od wschodu z Gminami Gnojnik i Czchów

– od południowego-wschodu z Gminą Iwkowa

– od południa z Gminą Laskowa

– od zachodu z Gminą  Żegocina.

*

Lipnica Murowana ukształtowana została stosunkowo wcześnie, bo już na początku XIV wieku. Król Władysław łokietek nadał jej prawa miejskie w 1326 r. Po dzień dzisiejszy zachowała strukturę urbanistyczną średniowiecznego miasta. Koleje losu sprawiły, iż po wiekach rozwoju i świetności, zatraciła swe gospodarcze znaczenie. Pod koniec XVII w. Lipnica z prężnego ośrodka administracyjno – rzemieślniczo – handlowego stała się prowincjonalnym miasteczkiem, organizując w lokalnej skali rzemiosło i handel jego wyrobami. W roku 1934 Lipnica Murowana utraciła prawa miejskie.
Sięgając w głąb historii, gmina nawiązuje obszarowo po części do niegdysiejszego lipnickiego starostwa niegrodowego, którego trwanie przerwał I-szy rozbiór Polski. Jak dawniej, tworzą ją przede wszystkim stare, powyżej wymienione sołectwa.
Z przestrzeni czasowej pozostała jeszcze pamięć dawnego, a ważnego traktu drogowego zwanego szlakiem węgierskim. W jego historyczny ciąg została wpisana Lipnica Murowana, trwa przy nim już blisko 700 lat.
Pod względem geograficznego położenia, gmina wpisuje się w obszar Pogórza Karpackiego, jego południowo – środkowej strefy, która to część zwana jest Pogórzem Wiśnickim. Jest to kraina falującego, pagórkowatego krajobrazu o wysokościach rzędu 300 – 500 m npm, którego znaczącą dominantą są lasy, przedzielane terenami rolniczymi i zabudową mieszkalną.
Z południowych krańców gminy, z Beskidów, wypływa rzeka Uszwica, przecina jej pogórski obszar tworząc dolinę, która stała się dla trzech z pięciu sołectw gminy odwiecznym siedliskiem osadniczym.
Południowe rubieże gminy, a więc sołectwo Rajbrot wchodzi zaś już w górski obszar Beskidów – Beskidu Wyspowego, kulminującego w obszarze gminy szczytem Kobyła o wysokości 603 m npm.
Dostępność komunikacyjną gminy tworzy stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych oraz podstawowy trakt jezdny, jakim jest droga wojewódzka nr 966 o znaczeniu tranzytowym, prowadząca z Krakowa przez Wieliczkę, Gdów, Łapanów, Muchówkę, Lipnicę Murowaną do miejscowości Tymowa w powiecie brzeskim. Tu łączy się z drogą krajową nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Dla ruchu lokalnego podstawowe znaczenie ma droga łącząca gminne sołectwa ze stolicą powiatu Bochnią. Jest to ciąg drogi z Nowego Wiśnicza wspomnianym już dawnym szlakiem węgierskim do Lipnicy Murowanej, do drogi nr 966 rozgałęziający się także w kierunku Borównej, Lipnicy Górnej i Rajbrotu.

*

Odległości od najbliższych ośrodków miejskich:

Dla zdążających do Lipnicy od strony Krakowa polecany jest przejazd autostradą A-4 do miejscowości Targowisko i dalej trasą E-40 do Bochni. Stąd drogą nr 965 do Nowego Wiśnicza (kierunek Limanowa) i dalej lokalną już drogą do Lipnicy Murowanej (przez Bukowiec), Trasa ta liczy 60 km długości.

Ciekawą krajobrazowo drogą z Krakowa jest wersja południowa, prowadząca przez Wieliczkę – Gdów, Łapanów, Muchówkę do Lipnicy Murowanej, od Wieliczki jest to droga wojewódzka nr 966, liczy 55 km długości.

Od strony Tarnowa, od którego do Lipnicy jest 45 km, trasa prowadzi przez Wojnicz – droga E-40, stąd do Zakliczyna (Roztoka) drogą 975, z Zakliczyna do Jurkowa drogą nr 980, kolejny odcinek to droga nr 75 Jurków – Tymowa, skąd drogą wojewódzką nr 966.

Z Brzeska przez Gnojnik drogą krajową nr 75 do Tymowej, skąd do Lipnicy drogą nr 966 jest już tylko 8 km.

Z Bochni, siedziby starostwa jest 15 km. Wpierw drogą 965 do Nowego Wiśnicza i dalej przez Bukowiec.

Z Nowego Sącza trasa dojazdu do Lipnicy Murowanej prowadzi doliną Dunajca do Jurkowa i dalej do Tymowej drogą krajową nr 75, skąd drogą nr 996 do Lipnicy Murowanej, łącznie 45 km.

Jak widać nie jest to odległa i niedostępna kraina, całkiem łatwo tu trafić. Zapraszamy.