KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – maj

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza.

1 maja 1952 r. odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka zdrowia w Lipnicy Murowanej, wzniesiono go przy wydatnej pomocy miejscowego społeczeństwa.

12 maja 1997 r. został utworzony w obszarze dwóch gmin, a to Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy, jako jeden z trzech parków tego typu w obszarze Pogórza Karpackiego.

16 maja 1883 r. przybywa do zakupionego rok wcześniej majątku w Lipnicy Dolnej rodzina Ledóchowskich, Antoni i Józefina wraz z dziećmi. Lipniczanie zgotowali im serdeczne przyjęcie.

16 maja 1976 r. miała miejsce w Lipnicy uroczystość pobeatyfikacyjna Marii Teresy Ledóchowskiej. Wśród 100 000-nej rzeszy pątników było kilku kardynałów, dziesiątki biskupów, setki księży. W tym dniu wspólnie modlili się w Lipnicy ks. kardynał Stefan Wyszyński i ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II

18 maja 2003 r. błogosławiona Urszula Ledóchowska została świętą, kanonizował ją w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II .

24 maja 1864 r. nastąpił niespodziewany atak mrozu, zniszczone zostały uprawy rolne.

26 maja 1862 r. zmarł Kazimierz Bzowski, spoczywa w kurhanie rodzinnym w Będkowicach k/Krzeszowic.

26 – 27 maja 2007 r., w tych dniach odbyły się w Lipnicy Murowanej IX-te Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Małopolski. Było to potwierdzenie uznania dla dziedzictwa Lipnicy.

29 maja 1939 r. zmarła w Rzymie przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Urszula Ledóchowska. W Lipnicy przebywała w latach 1883 – 85.

30 maja 1870 r. urodziła się w Loosdorf w Austrii najmłodsza córka Antoniego i Józefiny Ledóchowskich Franciszka. Mieszkała w Lipnicy od 1883 r. do 1953, była ostatnią właścicielką lipnickiego majątku.

31 maja 2008 r. odsłonięty został na polanie Mulowiec na wzgórzu Kobyła w Rajbrocie, obelisk upamiętniający tragiczną śmierć partyzantów AK w dniu 23 listopada 1944 r.

P.S. Sugerują dopisywanie (w komentarzu) innych znanych ważnych dat z życia gminy.

Wyboru zdarzeń dokonał: Czesław Anioł

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm