KARTKA Z LIPNICKIEGO KALENDARZA – styczeń

Mijają dni, tygodnie, miesiące, czas pisze kolejne daty. Nie wszystkie zapisują się w naszej pamięci, lecz trwać będą na kartkach tego kalendarza.

1 stycznia 1973r. powołano gminę w Lipnicy Murowanej. W jej skład weszło pięć sołectw: Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Lipnica Murowana, Rajbrot

1 stycznia 1885 r. urodził się Władysław Szymon Kuc, był księdzem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1909 r. Od 1929 r. pełnił funkcję proboszcza w Bochni w bazylice św. Mikołaja. Wielki orędownik kultu i koronacji Matki Bożej Bocheńskiej. Zmarł 1 lutego 1953 r. w Bochni

6 stycznia 1318 r. król Władysław Łokietek nadał Januszowi Białemu mieszczaninowi z Nowego Sącza przywilej – prawo lokacji wsi Rajbrot na prawie niemieckim.

18 stycznia 1885 r. urodziła się w Niepołomicach Antonina Prorok (panieńskie nazwisko Nazimek). Do Rajbrotu przybyła 15 stycznia 1906 r., pracowała jako nauczycielka. Położyła wielkie zasługi na polu edukacji miejscowych dzieci, działała aktywnie na polu społecznym, założyła też teatr amatorski, chór szkolny, Koło Gospodyń Wiejskich, była inicjatorką powołania (rok 1911) Straży Ogniowej i budowy nowej szkoły.

19 stycznia 1944 r. wkroczyli do Lipnicy partyzanci z Armii Czerwonej działający uprzednio na tyłach fontu. Poprzedzili swym wejściem regularne oddziały I Armii Gwardii generała A. Greczki. Zakończyła się okupacja niemiecka.

23 stycznia 1882 r. urodził się Aleksander Piotrowski, był księdzem zakonnym, śluby zakonne przyjął u O.O. Redemptorystów. Jest autorem pieśni ”Nie rzucim Chryste świątyń Twych. Zmarł 14 września 1940 r. w Warszawie.

31 stycznia urodził się w Krakowie Bolesław Traczewski, długoletni kierownik Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej w latach 1932 – 1950. Zmarł 17 lutego 1986 r. w wieku 84 lat.

Wyboru zdarzeń dokonał: Czesław Anioł

P.S. Sugerują dopisywanie (w komentarzu) innych znanych ważnych dat z życia gminy.

KOMENTARZE – TU

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm