Zabytki

Mury obronne Lipnicy Murowanej.

Mury obronne Lipnicy Murowanej.

Zaczęło się od traktu drogowego zwanego „szlakiem węgierskim”, który przejął po sławnej „Via Reggia Antiqua”  dziejową, cywilizacyjną rolę dla ziem przez które prowadził. Wzdłuż trasy jego przebiegu kształtowała się bowiem w dogodnych terenowo miejscach sieć osadnicza. W strategicznych zaś dla szlaku punktach powstawały gródki i strażnice i większe osady ludzkie. Jednym z takich miejsc była Lipnica Murowana. W jej historycznym bycie ważną rolę odegrały mury obronne, w które miasto zostało wyposażone pod koniec XIV w. Założone pół wieku wcześniej miasto musiało siłą rzeczy zadbać o swoje bezpieczeństwo, choć jego lokalizacja w widłach dwóch rzek i forma terenowa z tym związana…
Read More
Drewniane sacrum nad nurtem Uszwicy.

Drewniane sacrum nad nurtem Uszwicy.

Sędziwe piękno w drewnie zaklęte. Stromieją dachy, słupowe wieże, Bogu i świętym dane w ofierze, Ramą pejzażu Pogórza zamknięte. Dom boży, przyciesie zgniecione wiekiem, Nad nimi portal w dębie rzeźbiony. By wejść, bij Bogu i świętym ukłony I módl się by być człowiekiem. W toń czasu światło wnika świetliste, Zobacz dzieło mistrza z mroku odkryte! I cienie w rzeźbach dłutem wyryte, Rozmodlone, gotyckie, strzeliste. Polichromie, barw zatartych smugi, Rozciągnięte na stropach plafony, U Maryi na skroniach korony I pieśń co grana … my Twoje sługi. Minęły wieki i czas upływa, A świętych oczy zmrużone patrzą, Czy jeszcze te cuda długo…
Read More
Zatrzymajmy się na lipnickim rynku

Zatrzymajmy się na lipnickim rynku

Wsłuchani w opowieść o dziejach miasta wyrażonych już wcześniej, zatrzymajmy się na urokliwym lipnickim rynku, by snuć dalej opowieść o sercu miasteczka. Tu bowiem, u zarania dziejów miasta,  król naciął swym mieczem lipę tworząc tym legendarnym faktem znamienny dla Lipnicy herb.  Tak pamięć czasów w herbie pozostała, a lipa znaczy środek rynku miasta. I miecz rycerski  co widać - nietrwały, tylko na herbie dziś z lipy  wyrasta. Rynek, tu zaczyna się piękno Lipnicy Murowanej, jest to wizytówka i serce miasteczka. To miejsce skupiało od zawsze wszystkie najważniejsze wydarzenia: religijne, kulturalne, polityczne i handlowe. Stojące tu ratusz, kupieckie kramy, jarmarczno -…
Read More
Zasoby kulturowe Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego

Zasoby kulturowe Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego

Obok zasobów przyrodniczych prezentowanych już uprzednio w temacie „Lipnica Murowana w objęciach Wiśnickiego Parku Krajobrazowego”, znaczącą jego wartością jest dziedzictwo kulturowe, niezwykle przyjaźnie osadzone w otoczce przyrodniczej. Wiodącą rolę w tym względzie odgrywają dwa zespoły urbanistyczne Nowego Wiśnicza i Lipnicy Murowanej. To do nich skierujmy swe kroki w trakcie krajoznawczych wędrówek po W-LPK. Nie przypadkiem w logo Parku znajduje się sylwetka zamku wiśnickiego, a oba miasteczka są centrami ruchu turystycznego w jego obrębie. Liczne szlaki turystyczne i krajoznawcze wskazują kierunek poznawania architektonicznej urody i dziejowej sławy tychże. Wiodącą rolę w tym względzie odgrywa Szlak Architektury Drewnianej Małopolski. Ubogacają krajobraz kulturowy…
Read More
Zabytki

Zabytki

Zabytki Lipnicy   Drewniany Kościół św. Leonarda Lipnica Murowana jako jedna z niewielu miejscowości na terenie Małopolski posiada perłę średniowiecznej architektury drewnianej. Jest nią niewątpliwie kościół św. Leonarda, w którym znajduje się słup pogańskiego bożka Światowida, na którym wsparty jest ołtarz. Został on wybudowany w XV w. na miejscu dawnej gontyny pogańskiej. Ten cmentarny kościółek jest konstrukcji zrębowej, częściowo pobity gontem, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Piątego lipca 2003 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO (Kras 2003 r.). Fot. Kościół św. Leonarda wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. We wnętrzu znajdują się wyjątkowo cenne…
Read More