W lipnickim sanktuarium

W kręgu wiary i sztuki. Madonna Lipnicka.

W kręgu wiary i sztuki. Madonna Lipnicka.

W lipnickiej parafii szczególnym nabożeństwem czci się starodawny wizerunek, łaskami słynącej Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Madonną Lipnicką. Figurka Matki Bożej znajduje w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja, w kaplicy południowej (mówi się też pod chórem) zwanej też kaplicą Maryjną. Umieszczona tam została w 2003 r. po długoletnie nieobecności w swej macierzystej świątyni. Zanim jednakże zajęła to godne miejsce dla jej czci, przeszła długą i owocną drogę kultu lipnickich parafian jak i artystycznych przekształceń jej wizerunku. Początków drewnianej figury Madonny należy szukać zapewne w czasach fundacji samego kościoła i początków jego wyposażania, które to nastąpiło w 1363 r. Istnieje domniemanie…
Read More
Św. Szymon z Lipnicy

Św. Szymon z Lipnicy

Święty Szymon z Lipnicy jest jedną z tych postaci przeszłości, która swą osobowością znacząco wpłynęła na losy swej rodzinnej miejscowości i kształtuje nadal jej historię oraz postawy jego ziomków. Od XV wieku trwa żywy kult Szymona z Lipnicy. Czcili go monarchowie, współbracia zakonni, wierni Krakowa i jego rodzinnej Lipnicy. Z upływem wieków i czynionych za przyczyną św. Szymona cudów, sprawianych łask, kult Szymona rozpowszechnił się na całą Polskę. Wraz z kultem i modlitwą do Szymona z Lipnicy, powstawały i materialne świadectwa jego czci. Ikonografia związana ze św. Szymonem z Lipnicy jest bardzo obfita. Jego imieniem święcone są kościoły, ołtarze, obrazy,…
Read More
W lipnickim Sanktuarium (2) – Szlak św. Szymona z Lipnicy

W lipnickim Sanktuarium (2) – Szlak św. Szymona z Lipnicy

By poznać i przeżyć duchową wartość lipnickiego sanktuarium trzeba wyruszyć na „szlak świętych”, świętych z Lipnicy. Rok kanonizacji św. Szymona był stosowną okazją by w przestrzeni Lipnicy taki szlak zaistniał. Zwie się szlakiem św. Szymona, ale śladami Szymona podążały też wyniesione na ołtarze siostry Ledóchowskie. Stał się on zatem szlakiem lipnickich świętych.   Przystanki na szlaku św. Szymona Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy, 2. Szkoła parafialna, 3. Kościół św. Andrzeja Apostoła, 4. Święte zgromadzenie, 5. Rynek, 6. Dwór Ledóchowskich, 7. Kościół św. Leonarda, 8. Kolumna z krzyżem na Lipczonce Miejsce domu rodzinnego Szymona pozostawało wciąż w pamięci mieszczan lipnickich, więc…
Read More
W lipnickim sanktuarium

W lipnickim sanktuarium

  Lipnica Murowana - miasteczko kościołów, świętych i tradycji religijnych. Lipnickie sacrum wpisuje się istotnie w historyczną przeszłość i kulturowe dziedzictwo, z niego wywodzi się inspiracja duchowości, którym „oddycha” Lipnica. Wyraził to znamiennymi słowami nieżyjący już (zmarł w 1999 r.), a w latach 1972 - 1999 proboszcz lipnickiej parafii ks. prałat Stanisław Wiśniowski na pokreślenie duchowych wartości Lipnicy. Powiedział: „ Nie byłoby piękna Lipnicy, gdyby nie posiadała uroku świętości”. Nazwał ja ponadto: „Ziemią świętych, ziemią kapłańską”. Status sanktuarium przynależny jest wybudowanemu w 1648 r. kościołowi św. Szymona, który stanął w miejscu jego domu rodzinnego. Stał się Jego pośmiertnym domem, miejscem…
Read More
Święci z Lipnicy

Święci z Lipnicy

1  Święta Urszula Ledóchowska 2  Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska 3  Święty Szymon z Lipnicy Święta Urszula Ledóchowska Julia Urszula Ledóchowska przyszła na świat 17 kwietnia 1865 r. ( Poniedziałek Wielkanocny) w Loosdorf w Austrii, jako drugie dziecko Antoniego i Józefiny. W latach 1874 - 1880 uczęszcza na pensję Pań Angielskich w Sankt Polten, gdzie zamieszkali Ledóchowscy. W maju 1883 roku rodzina przenosi się do Lipnicy Murowanej, gdzie kupili niewielką posiadłość ziemską wraz z dworem.  Kiedy w 1885 r. zmarł ojciec Julia przejmuje zarząd majątku rodzinnego. Jednocześnie coraz silniej odczuwa pragnienie życia zakonnego. Uzyskawszy pozwolenie matki wstępuje 18 sierpnia 1886 r.…
Read More