lipniczanin[malpka]gmail.com

Z dziejów Lipnicy Murowanej – ustrój i władze – Historia znana i nieznana (3)

Starostwo niegrodowe Z końcem wieku XV-tego Lipnica Murowana wraz z kilkoma sąsiednimi wsiami, a to: Królówką, Cichawką, Leszczyną, Rajbrotem, Lipnicą Dolną , Lipnicą Górną i Borówną jako królewszczyzna, stała się siedzibą starostwa niegrodowego. Odtąd dobrami tymi zarządzali starostowie dzierżawiący królewszczyznę z nadań kolejnych władców….

Czytaj więcej →

Historia znana i nieznana (2) – Pierwsze 300 lat Lipnicy Murowanej

Za Piastów Miasto Lipnica od początków swego powstania było królewszczyzną i stanowiło uposażenie królewskiej córki Elżbiety Łokietkówny, późniejszej królowej Węgier. Wraz z otrzymaniem praw miejskich i korzystnym zarazem położeniu przy jednym z najważniejszych politycznie i handlowo trakcie drogowym w obrębie Królestwa Polskiego, a szczególnie…

Czytaj więcej →

Historia ze starej mapy

Historia zapisana w mapie Był rok 1779, gdy na terenach Małopolski wcielonej do Austrii po I rozbiorze Polski w tzw. Galicji, rozpoczął się proces mapowania (sporządzania map) realizowany już wcześniej dla całej monarchii Habsburgów. Prace kartograficzne prowadził zespół wojskowych na potrzeby wojenne armii austriackiej….

Czytaj więcej →

Historia Lipnicy Murowanej

 Lipnica Murowana leży w widłach rzeki Uszwicy i jej dopływu Potoku Górzańskiego, w malowniczej kotlinie otoczonej od południa wzgórzami Beskidu Wyspowego, a z pozostałych stron Pogórzem Wiśnickim, który stanowi subregion pogórza Zachodniobeskidzkiego. Przez Lipnicę przepływają także inne liczne potoki, wpadające do Uszwicy, które poprzez…

Czytaj więcej →