Przyroda

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (4)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (4)

Kręgiem lipnickich ostańców skalnych W pasie wzgórz otaczających Lipnice (Górna, Murowana i Dolna) występuje kilkanaście grup ostańców i pojedynczych wychodni. Dookolne usytuowanie tych skałek skłania do wytyczenia „umownego” szlaku: „Kręgiem lipnickich ostańców skalnych”. Często te bezimienne ostańce stoją w niesłusznym zapomnieniu, a przecież z racji swych oryginalnych kształtów i malowniczego położenia zasługują na turystyczne poznanie. Dla zachowania ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych, najcenniejsze objęte zostały ochroną prawną, jako rezerwaty i pomniki przyrody. W niniejszym cyklu zaprezentowanych zostanie 11 grup wychodni piaskowcowych, są to: 1. „Kamienie Brodzińskiego” na Paprotnej (pomnik przyrody nieożywionej) 2. „Trzy Skałki” na Paprotnej 3. „Kamień Grzyb” na…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (3)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (3)

Tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego są obszarem o wysokich walorach krajobrazowych, zadziwiają różnorodnością środowisk i obiektów przyrodniczych. Jednym z istotnych elementów rzeźby terenu są formy skałkowe, wynurzają się one na powierzchnię ziemi na terenie W—LPK. Znaczna siła sprawcza tego tkwi w budowie geologicznej Pogórza Karpackiego – płaszczowinowe ułożenie warstw fliszu karpackiego (naprzemianległość utworów piaskowcowych, łupków, czy zlepieńców). Siłami wietrzenia i erozji, w piaskowcach istebniańskich dolnych płaszczowiny śląskiej (w ich twardzielowych partiach), zostało wypreparowanych wiele ostańcowych form skalnych. Wyrastają z podłoża, jakby chciały nam pokazać skalne wnętrze Pogórza. Występują głównie wokół Lipnic, na szczytach otaczających ją wzniesień, tworzą krąg ostańców skalnych. Obejmują…
Read More
Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (2)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (2)

Tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego są przede wszystkim obszarem o wysokich walorach krajobrazowych. Zadziwiają różnorodnością środowisk i obiektów przyrodniczych. Sprawia to w pierwszym rzędzie budowa geologiczna – płaszczowinowe ułożenie warstw fliszu karpackiego (naprzemianległość utworów piaskowcowych, łupków, a czasami też zlepieńców). To z tej przyczyny istotnym elementem rzeźby terenu są formy skałkowe wynurzające się na powierzchnię w wielu miejscach W—LPK. Siłami wietrzenia i erozji, w piaskowcach istebniańskich dolnych płaszczowiny śląskiej (w ich twardzielowych partiach), zostało wypreparowanych wiele ostańcowych form skalnych. Wyrastają z podłoża, jakby chciały nam pokazać skalne wnętrze Pogórza. Występują głównie wokół Lipnic na szczytach otaczających ją wzniesień, tworzą krąg ostańców…
Read More
Lipnica Murowana – w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (1)

Lipnica Murowana – w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (1)

Nie ma jak ziemia rodzinna, Taka sławna, taka inna, Sercem do niej przytuleni I w tęsknocie zanurzeni - w ojcowiźnie zostajemy. Kraina Pogórza Wiśnickiego objęta zasięgiem Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, po którym przyjdzie nam wędrować, jawi się jako obszar obłych pagórków, połogich wierzchowin rozciętych krętą siecią potoków, naznaczonych kępami zadrzewień, malowanych płodozmianem upraw. Zdążających z nadwiślańskich nizin na południe, kolejno piętrzącymi się garbami Pogórza, zdumiewać musi zapewne uroda łagodnych wzgórz kulturowego krajobrazu i powiększający się zasięg górskiego widnokręgu zamykającego południowy horyzont. Okolica zwraca uwagę swoim pełnym uroku i przestrzennego ładu krajobrazem. To siedlisko unikalnych estetycznych i emocjonalnych wartości przyrodniczych i kulturowych…
Read More