lipniczanin[malpka]gmail.com

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (4)

Kręgiem lipnickich ostańców skalnych W pasie wzgórz otaczających Lipnice (Górna, Murowana i Dolna) występuje kilkanaście grup ostańców i pojedynczych wychodni. Dookolne usytuowanie tych skałek skłania do wytyczenia „umownego” szlaku: „Kręgiem lipnickich ostańców skalnych”. Często te bezimienne ostańce stoją w niesłusznym zapomnieniu, a przecież z…

Czytaj więcej →

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (3)

Tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego są obszarem o wysokich walorach krajobrazowych, zadziwiają różnorodnością środowisk i obiektów przyrodniczych. Jednym z istotnych elementów rzeźby terenu są formy skałkowe, wynurzają się one na powierzchnię ziemi na terenie W—LPK. Znaczna siła sprawcza tego tkwi w budowie geologicznej Pogórza Karpackiego…

Czytaj więcej →

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (2)

Tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego są przede wszystkim obszarem o wysokich walorach krajobrazowych. Zadziwiają różnorodnością środowisk i obiektów przyrodniczych. Sprawia to w pierwszym rzędzie budowa geologiczna – płaszczowinowe ułożenie warstw fliszu karpackiego (naprzemianległość utworów piaskowcowych, łupków, a czasami też zlepieńców). To z tej przyczyny istotnym…

Czytaj więcej →

Lipnica Murowana – w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (1)

Nie ma jak ziemia rodzinna, Taka sławna, taka inna, Sercem do niej przytuleni I w tęsknocie zanurzeni – w ojcowiźnie zostajemy. Kraina Pogórza Wiśnickiego objęta zasięgiem Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, po którym przyjdzie nam wędrować, jawi się jako obszar obłych pagórków, połogich wierzchowin rozciętych krętą…

Czytaj więcej →