Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (3)

Tereny Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego są obszarem o wysokich walorach krajobrazowych, zadziwiają różnorodnością środowisk i obiektów przyrodniczych. Jednym z istotnych elementów rzeźby terenu są formy skałkowe, wynurzają się one na powierzchnię ziemi na terenie W—LPK. Znaczna siła sprawcza tego tkwi w budowie geologicznej Pogórza Karpackiego – płaszczowinowe ułożenie warstw fliszu karpackiego (naprzemianległość utworów piaskowcowych, łupków, czy zlepieńców). Siłami wietrzenia i erozji, w piaskowcach istebniańskich dolnych płaszczowiny śląskiej (w ich twardzielowych partiach), zostało wypreparowanych wiele ostańcowych form skalnych. Wyrastają z podłoża, jakby chciały nam pokazać skalne wnętrze Pogórza. Występują głównie wokół Lipnic, na szczytach otaczających ją wzniesień, tworzą krąg ostańców skalnych.

Obejmują kręgiem Lipnice dokoła
Bryły kamienne ziemskiego podłoża,
Sterczą ogromne. I któż ocenić zdoła
Urodę ziaren kamiennego złoża!

To one wraz ze środowiskiem sosnowych borów kształtują oryginalny w skali regionu mikrokrajobraz. Poświęćmy im zatem pierwsze chwile wędrówki po W-LPK.

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm