Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (15)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (15)

„W skale”. (Na mapce zaznaczone jako 11) Brzegowe partie antykliny biegnącej z rejonu Bukowca (420 m) w kierunku wzgórza Lipczonka (356 m), wypełnia kompleks gruboławicowych piaskowców istebniańskich dolnych nakrytych płytką warstwą powłok zwietrzelinowych. Obrywy masywnych ławic piaskowca wystąpiły w strefie kontaktowej zróżnicowanych odpornościowo skał. Choć ilości wody spływające po ławicach piaskowca są tu niewielkie, to rozmiary dokonanych przeobrażeń najbliższego ich otoczenia są tu nieproporcjonalnie duże. Uroczysko w skale znajduje się na krawędzi wyniosłego grzbietu Działu Północnego w Lipnicy Górnej. Odsłaniające się stąd widoki ukazują nie tylko południową część Pogórza Wiśnickiego ale także układ przestrzenny wzniesień i obniżeń.. Palczasto schodzące po…
Read More
Lipnica Murowana – w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (1)

Lipnica Murowana – w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (1)

Nie ma jak ziemia rodzinna, Taka sławna, taka inna, Sercem do niej przytuleni I w tęsknocie zanurzeni - w ojcowiźnie zostajemy. Kraina Pogórza Wiśnickiego objęta zasięgiem Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, po którym przyjdzie nam wędrować, jawi się jako obszar obłych pagórków, połogich wierzchowin rozciętych krętą siecią potoków, naznaczonych kępami zadrzewień, malowanych płodozmianem upraw. Zdążających z nadwiślańskich nizin na południe, kolejno piętrzącymi się garbami Pogórza, zdumiewać musi zapewne uroda łagodnych wzgórz kulturowego krajobrazu i powiększający się zasięg górskiego widnokręgu zamykającego południowy horyzont. Okolica zwraca uwagę swoim pełnym uroku i przestrzennego ładu krajobrazem. To siedlisko unikalnych estetycznych i emocjonalnych wartości przyrodniczych i kulturowych…
Read More