Wędrówki krajoznawcze

Z historii i legendy – Kolumny lotników (2)

Z historii i legendy – Kolumny lotników (2)

Legendę już znamy, teraz o samych kolumnach i to o każdej z osobna, zobaczmy ich współczesne wizerunki, poznajmy wiedzę o nich do której udało mi się dotrzeć. Ile tu prawd, a ile legendy ? Kolumna w Bochni Pierwsza z tych kolumn znajduje się w Bochni na Cmentarzu Komunalnym (od strony ulicy Karosek) i nosi datę 1762 r. Pierwotnie (do roku 2004) stała nieco dalej, bezpośrednio przy ulicy, w miejscu nieistniejącego już kościółka św. Sebastiana, w pobliżu którego jak to zwykle bywało, mieścił się cmentarz. Wraz z przenosinami w nowe miejsce, kolumna została starannie odnowiona i przywrócono czytelność znajdujących się w…
Read More
Z historii i legendy – kolumny lotników (1)

Z historii i legendy – kolumny lotników (1)

Na krajoznawczym szlaku nie można pominąć wydarzeń, o których mówi się, iż to legenda. Prawdy historyczne i wydarzenia legendarne na pewnym etapie poznawania dziejów poszły różnymi drogami, mimo iż wspólny jest ich początek. Tam bowiem tkwił jakiś fakt lub ważne wydarzenie zatrzymane w kadrze pamięci, które inspirowało potomnych do jego odtwarzania w formie dalszego ustnego przekazu. Po drodze ów przekaz obrastał stosowną do czasów mityczną otoczką, serwowaną w miarę potrzeb i okoliczności. Dzięki legendom poznać możemy jednak jakąś cząstkę naszej przeszłości, nie traktujmy zatem do końca pobłażliwie zawartej w nich warstwy historycznej. Taki przekaz winien rozbudzić w nas chęć poznania…
Read More
Ku mojej Lipnicy

Ku mojej Lipnicy

Jest takie miejsce na ziemi, w którym chciałoby się żyć, Spełniać wszystkie marzenia i sobą zawsze chcieć być. Rozległy obszar Małopolski mieści wiele osobliwych miejsc, bez wątpienia jednym z nich jest Lipnica Murowana. Chciałbym przeto zaproponować odwiedzenie tego niezwykłego miasteczka, a i lipniczanom jeszcze raz zwrócić uwagę na swoją rodzinną dziedzinę. Tu w Lipnicach tchnienie czasu biegło nieco inaczej, pozostawiając ślady jego średniowiecznego wizerunku i aury, odrębnej duchowości i mentalności. Miejsc tak osobliwych pozostało już niewiele i pora się śpieszyć, by uchwycić i zachować w pamięci ten swoisty koloryt niegdysiejszych wieków. W podgórskiej przestrzeni stoją zgarbione zastępy wzgórz, Pysznią się…
Read More