Biografie lipnickie

Władysław I zwany Łokietkiem – biografie lipnickie (3)

Władysław I zwany Łokietkiem – biografie lipnickie (3)

  Król Polski w latach 1306 – 1333, koronowany 20.I.1320 r.  W okresie pewnej stabilizacji politycznej w obrębie jednoczonych przez niego księstw polskich, prowadził znaczną akcję osadniczą w obszarze ziem pozostających w zarządzie króla (własność skarbu państwa), tzw. królewszczyzn. Wydał akty lokacji dla Królówki w 1319 r., wówczas zwanej Królowa Wola (Villa Regis) oraz dla Rajbrotu (Rabroth) datowany na 6 stycznia 1318 r. (ponowna lokacja wsi). Kolejny akt osadniczy wydany przez Łokietka, a dotyczący ziem stanowiących późniejsze starostwo lipnickie pochodzi z 1326 r. i dotyczy lokacji miasta Lipnicy (Lipnik). Wystawiony został na zamku królewskim w Krakowie dnia 12 marca wspomnianego…
Read More
Biografie lipnickie (2)

Biografie lipnickie (2)

Konrad Konrad był pierwszym znanym z imienia mieszkańcem Lipnicy, jest postacią historyczną, widnieje w akcie lokacji miasta. Konrad był jednym z kolonistów przybyłych na terytorium Małopolski z krajów Rzeszy Niemieckiej. Ziemie te od II-giej połowy XIII w. były pustoszone przez najazdy tatarskie i potrzebowały nowych osadników. Wykorzystano w celach osadniczych wzory niemieckie, była to tzw. kolonizacja sołtysia. W pustą krainę ciągną tabory, Z Szwabii, z Saksonii, pakowne lory, Doszli do miejsca gdzie lipa stała – Stąd się osada Lipnicą zwała. Podówczas Konrad był sołtysem wsi zwanej od jego imienia Villa Conradi (wieś Konrada). 12 marca 1326 roku (ponoć było to…
Read More
Ci co tworzyli sławę lipnickiej ziemi

Ci co tworzyli sławę lipnickiej ziemi

Historia naszej małej ojczyzny stanowiąca bez wątpienia najbardziej istotny element jej wartościowanego bytu, to tysiące zapisanych kart książek, artykułów, a także stron internetowych, pisana i nie zapisana tradycja, ustne przekazy i legendy. Lecz historia nie pisała się sama, tworzyli i nieśli ją ku naszym czasom sami lipniczanie, także czasowo zamieszkujący tu przybysze, a także osoby, których działania wywarły znaczący wpływ na dzieje Lipnicy. Dzięki nim, nam nasze ojcowizny jawią się w czas chwalebnego biegu wydarzeń, klęsk i biedy, codziennej, mrówczej pracy wielu pokoleń. Właśnie ich trud i obywatelska postawa, tworzyły wielkość Lipnicy. Nasza lokalna gazeta – „Wiadomości Lipnickie”, publikuje co…
Read More