Ci co tworzyli sławę lipnickiej ziemi

Historia naszej małej ojczyzny stanowiąca bez wątpienia najbardziej istotny element jej wartościowanego bytu, to tysiące zapisanych kart książek, artykułów, a także stron internetowych, pisana i nie zapisana tradycja, ustne przekazy i legendy. Lecz historia nie pisała się sama, tworzyli i nieśli ją ku naszym czasom sami lipniczanie, także czasowo zamieszkujący tu przybysze, a także osoby, których działania wywarły znaczący wpływ na dzieje Lipnicy. Dzięki nim, nam nasze ojcowizny jawią się w czas chwalebnego biegu wydarzeń, klęsk i biedy, codziennej, mrówczej pracy wielu pokoleń. Właśnie ich trud i obywatelska postawa, tworzyły wielkość Lipnicy.

Nasza lokalna gazeta – „Wiadomości Lipnickie”, publikuje co jakiś czas biogramy i wspomnienia o naszych rodakach, którzy związali swe życie z Macierzą. W naszym „alfabecie” pojawią się też osoby, które zapisały się w dziejach naszej ziemi lipnickiej dużo wcześniej, nawet u początków jej trwania. Spróbujmy ukazać co wnieśli do naszego wspólnego dziedzictwa, jaką rolę odegrali na naszej rodzinnej ziemi.

Opracowanie: Czesław Anioł

KOMENTARZE – TU

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm