Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2” osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego                        w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu „DCB-KOM2” mają osoby pozostające                    bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo, nieaktywne zawodowo) w wieku powyżej
30 lat.
Dopuszczony jest również status emeryta, rencisty.

Dopuszczalnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej są:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna osób fizycznych – dofinansowanie dla każdego wspólnika (np. spółka dwuosobowa = 2 x 25 000 zł).

Zgłoszenia do  I naboru projektu przyjmowane są od 01.06.2018 r. do 15.06.2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, dokumenty i wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej: https://www.marr.pl/dcb2/

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/15 w Bochni lub kontaktu telefonicznego (12) 617 99 85; 785 056 879.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm