Lipnica Murowana w objęciach W-LPK (13)

Skałki na Kramarzówce – Gdzie kramarze pieniądze liczyli.

(Na mapce oznaczone jako 8)

Wzgórze z podlaskimi skałkami sąsiaduje od zachodu ze znacznie rozleglejszym wzniesieniem choć tej samej wysokości (350 m), jest to Kramarzówka. Oba wzgórza dominują nad doliną Usznicy, a rozdziela je głęboka debrza. Do skałek na Kramarzówce najlepiej dojść od strony Porzecza kierując się na południe ku ścianie lasu, przekraczając uprzednio rzekę Uszwicę. Szczyt wzniesienia pokrywa grupa trzech brylastych baszt. Skałki są stosunkowo niewielkie, wysokość ich sięga od 0,8 do 1,2 m. Ułożenie skałek względem siebie i w przestrzeni szczytu, sugeruje istnienie tu pierwotnie większej formy skalnej, z której w wyniku procesów denudacyjnych wykształciły się widoczne trzy ostańce. Skałki szczytowe nie są jedynymi jakie występują na Kramarzówce, niewielkie występy skalne i pojedyncze bloki rozsiane są po całym wzgórzu. Od szczytu Kramarzówki schodzimy tą samą drogą w kierunku granicy lasu (na północ), stąd rozpościera się panorama wzgórz otaczających Lipnice.
Skałki biorą swą nazwę od kramarzy, dawnych kupców, ci bowiem zatrzymywali się na wzgórzu, gdy nie zdążyli przed zmrokiem wejść w obszar murów otaczających Lipnicę.

Czasy to były dawne na węgierskim szlaku,
Jak nim wędrowali kupcy szanowani,
Kupcy – lud zaradny, spod Merkura znaku,
Przez kramy co mieli – kramarzami zwani. …

c.d.n.

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

KOMENTARZE – TU

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm