Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (14)

„Kobyła”.

(Na mapce zaznaczone jako 10)

 Ta wychodnia skalna nazywa się „Kobyła”, jest oryginalna w swej formie i znacznie odmienna od innych skał piaskowcowych „skalnego szlaku”. Podążając od Lipnicy Murowanej w kierunku Nowego Wiśnicza starodawnym traktem węgierskim, trzeba skręcić za kamienną kolumną z krzyżem w lewo, w polną drogę, tuż przed dwoma pierwszymi zabudowaniami rozpoczynającego się tu przysiółka Lipnicy Górnej Wymyślna. Droga zmierza w kierunku lasu, gdzie rozpoczyna się wypływ jednego z potoków – dopływu Potoku Górzańskiego. Całość leśno-skalnego uroczyska zlokalizowana jest w obszarze niszy źródliskowej początkujących tu potoków. Choć to ich górne odcinki, to wcięły się one głęboko w wierzchnią warstwę gliniastych powłok osiągając strop warstw piaskowcowych. We wciosie „głównego” źródłowego strumienia, nurt wody płynie początkowo rozciętą warstwą zwietrzeliny lecz wkrótce osiąga warstwę piaskowca, i na jej krawędzi opada nikłą nitką wodospadu. Wysokość spadu wody mierzy nieco ponad 2 m. Ciąg wychodni piaskowca liczącego kilka metrów miąższości, jest zauważalny także poza wodospadem i wyznacza strukturalną krawędź zasięgu tych skał w obrębie Lipczonki. W „wodospadowej” ścianie wskutek obrywów wytworzyła się efektowna nisza – grota. Wnęka ta posiada głębokość 0,5 m, zaś jej strop o łukowatym zarysie ok. 5 m szerokości. Całość ukształtowania terenu wraz z siklawą, poszyciem leśnym i warstwą mchu i paproci, tworzy malownicze uroczysko, warte chwili kontemplacji nad pięknem podgórskiej przyrody.

c.d.n.

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

KOMENTARZE – TU

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm