Lipnica Murowana w objęciach W-LPK (12)

Skałki na Podlasiu.

(Na mapce oznaczone jako 9)

Do „Skałek na Podlasiu” najlepiej dotrzeć drogą którą biegnie czarny szlak turystyczny z Lipnicy Murowanej do Rajbrotu. Jest to zarazem trasa starego traktu węgierskiego na odcinku Lipnica Murowana – Iwkowa. Poniżej zwartej ściany lasu, z rozległym widokiem na Lipnice rozłożyło się kilka domostw wyznaczających południową rubież lipnickiego osadnictwa.
Za ostatnim z domostw, po lewej stronie drogi, znajduje się mało widoczna (porastają ją krzewy i mchy) niewielka platforma, płyta piaskowca, daje ona początek pasa piaskowcowych wychodni grupy „ Skałek na Podlasiu”. Stąd skręcamy na zachód, w leśną mroczną drogę i podążamy nią około 250 m. Po drodze wynurzają się z podłoża niewielkie występy skalne, które ciągną się w dół zalesionego sosnami stoku. Ostatecznie kończą się grupą skałek przybierających formę grzędy z dwoma wyróżniającymi się swymi rozmiarami basztami. Ułożenie wychodni, od wierzchowinowej platformy poprzez grzbiet wzgórza i zbocza oraz ich wykształcenie się z pierwotnej formy skalnego muru, jest łudząco podobne do poznanych wcześniej skałek w rejonie Duchowej Góry. Od zachodu większa ze skałek posiada wysokość 3 – 5 m wysokości. Od sąsiedniej skałki oddziela ją wąska szczelina, obie baszty spoczywają na masywnej płycie (warstwie) piaskowca stanowiącej spąg całej formacji.
Podlaskie skałki skrywające się przed ludzką penetracją w leśnej głuszy, są niebanalnym akcentem krajobrazu i miłym dla oka ustroniem.

c.d.n.
Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

KOMENTARZE – TU

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm