W lipnickim sanktuarium

 

Lipnica Murowana – miasteczko kościołów, świętych i tradycji religijnych. Lipnickie sacrum wpisuje się istotnie w historyczną przeszłość i kulturowe dziedzictwo, z niego wywodzi się inspiracja duchowości, którym „oddycha” Lipnica. Wyraził to znamiennymi słowami nieżyjący już (zmarł w 1999 r.), a w latach 1972 – 1999 proboszcz lipnickiej parafii ks. prałat Stanisław Wiśniowski na pokreślenie duchowych wartości Lipnicy. Powiedział:

Nie byłoby piękna Lipnicy, gdyby nie posiadała uroku świętości”.

Nazwał ja ponadto: „Ziemią świętych, ziemią kapłańską”.
Status sanktuarium przynależny jest wybudowanemu w 1648 r. kościołowi św. Szymona, który stanął w miejscu jego domu rodzinnego. Stał się Jego pośmiertnym domem, miejscem wizerunków i relikwii świętego rodaka. 

 

Lipnickie sanktuarium żyje pamięcią swoich świętych, ich kult tworzy szczególną przyczynę ludzkiej pobożności. Do naszego sanktuarium pielgrzymują wierni całego lipnickiego dekanatu, pojawiają się pątnicy i z dalszych stron, swoimi modlitwami proszą o wstawiennictwo do Boga.

Z świętych rodaków ziemi
W kościołach biją dzwony,
Zyskali czynami swymi
Na skronie boskie korony. …

Święci z Lipnicy
Wjeżdżających w granice lipnickiej parafii witają słowa bożego pozdrowienia: „Szczęść Boże w Lipnicy”. Szczęść Wam Boże na „Ziemi Świętych”, ziemi świętego Szymona, świętej Urszuli i błogosławionej Marii Teresy. Ich życie, które tu wzrastało, znalazło na lipnickiej ziemi obfite źródło świętości.

Z lipnickiej ziemi Bóg wybrał Was sobie”

 

Święty Szymon z Lipnicy
Szczególnie rozpowszechniony jest w Lipnicy kult świętego Szymona, patrona Lipnicy.

…Boć wszakże Wielki Szymon wyszedł z Twego łona
Ów pokorny sługa Boży – czysty jak lilij kwiecie
Którego skroń okala świętości korona …”

(Robert Rydz)

24 lutego w 1685 r. Ojciec Święty Innocenty IX zaliczył Szymona do grona błogosławionych Kościoła Rzymsko – Katolickiego stwierdzając świętość życia, cnoty, cudu i czci od niepamiętnych czasów oddawaną wielebnemu słudze Bożemu.
3 czerwca 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił bł. Szymona z Lipnicy świętym.
Obecność kultu Szymona jest ciągła w codziennym życiu i krajobrazie Lipnicy. Przejawia się w powszechnej Jego czci, obecności poświęconej Mu świątyni, wizerunkach na wielu licznych w okolicy figurach i obrazach.

Siostry Ledóchowskie
Z Lipnicą są związane i tu czczone, siostry Ledóchowskie, św. Urszula i bł. Maria Teresa.
Ich związek z Lipnicą zaczął się w roku 1883 r., wraz z przejęciem majątku ziemskiego w Lipnicy Dolnej przez ich rodziców Józefiny i Antoniego Ledóchowskich.
Przybyły do Lipnicy z Austrii, z Loossdorf wraz ze swymi rodzicami i rodzeństwem obejmując niewielki ziemski majątek wraz z dworem w Lipnicy Dolnej.
Lipnica stała się dla rodziny Ledóchowskich ucieleśnieniem Polski, ojczyzny, do której na obczyźnie tęsknili, ale też miejscem powołania do świętości. Niezwykłość tej katolickiej rodziny, niezwykłe przyniosła też plony.

… Codzienne troski i matczyna miłość do świętych cnót wyniosły córki i syny,
Niebieskie korony przyniosła im przyszłość i cuda czynione z Bożej przyczyny …

Ich pamięć przechowuje Dom Zakonny wzniesiony za przyczyną św. Urszuli w 1938 r. oraz Izba Pamięci w dworze, w którym spędziły trzy lata swojej młodości. To dzięki i nim, Lipnica nazywana jest Ziemią Świętych. 

Madonna Lipnicka
Nawiedzając lipnickie sanktuarium udajmy się również przed oblicze Matki Bożej z Dzieciątkiem – Lipnickiej Madonny, jej to starodawny wizerunek słynie udzielonymi łaskami. Figurka ta znajduje w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja, w kaplicy południowej, zwanej też kaplicą Maryjną.
Zajęła należne jej miejsce, odnawiając trwające tu w Lipnicy kilkusetletnie maryjne sanktuarium, miejsce modlitwy i pocieszenia.


Figurka piękna, gotycka, w drewnie rzeźbiona Maryja, Madonna nasza lipnicka – Tobie nawet i wiek sprzyja …

 

Jej fundację przypisuje się królowi Kazimierzowi Wielkiemu, budowniczemu świątyni p.w. św. Andrzeja.

*

… Unoszą się nad miastem historii wspomnienia,
Wędrują z wierszami w poezji zaklęte,
Nucą w duszy radość, gdyż ludzi przemienia –
Ziemia sług Bożych, sanktuarium święte …

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm