Wyniki 58 Konkursu Palm i Rękodzieła Artystycznego – Lipnica Murowana 2016

Film z wręczenia nagrody dla Pana Zbigniewa Urbańskiego przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy

Opublikowany przez lipniczanin.pl na 20 marca 2016

WYNIKI 58. KONKURSU LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

LIPNICA MUROWANA, 20.03.2016 R.

Po obejrzeniu 55 palm zgłoszonych do tegorocznego Konkursu, w tym: 2 palm w kategorii palm najwyższych (powyżej 22 metrów), 5 palm w wysokich (od 14 do 22 metrów), 17 palm średnich (od 7 do 14 metrów) oraz 31 palm niskich (od 3 do 7 metrów). W Biurze Organizacyjnym oceniane były palmy dziecięce do 3 metrów wysokości, których zgłoszono 86.

Komisja konkursowa w składzie:

– Bernadetta Błoniarz – etnolog

– Monika Żona – plastyk

– Justyna Bodurka – historyk

postanowiła przyznać  następujące miejsca:

W KATEGORII PALM NAJWYŻSZYCH POWYŻEJ 22 METRÓW

GRAND PRIX dla Zbigniewa Urbańskiego z Rodziną z Lipnicy Murowanej, wysokość palmy 30,04 m

I MIEJSCE dla Andrzeja i Piotra Leszczyńskich z Lipnicy Dolnej, wysokość palmy 26,28 m

W KATEORII PALM WYSOKICH – OD 14 DO 22 METRÓW

GRAND PRIX dla Marii i Krzysztofa Sieczka z Woli Nieszkowskiej , wysokość palmy 15,13 m

DWA RÓWNORZĘDNE I MIEJSCA dla

Andrzeja Plewy z Lipnicy Murowanej, wysokość palmy 14,37 m

Rodziny Mechów z Lipnicy Murowanej, wysokość palmy 20,80 m

II MIEJSCE dla Daniela i Małgorzaty Drąg z Lipnicy Dolnej, wysokość palmy 16,58 m

III MIEJSCE dla Józefa Rysaka z Lipnicy Dolnej

W KATEGORII PALM ŚREDNICH – OD 7 DO 14 METRÓW

GRAND PRIX dla Iwony Machał z Lipnicy Murowanej

I MIEJSCE dla Stanisławy Piech z Lipnicy Murowanej

DWA RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA dla

Jakuba Machała z Lipnicy Górnej

Mateusza Machała z Lipnicy Murowanej

III MIEJSCE dla Marii Krzyszkowskiej z Lipnicy Dolnej

SZEŚĆ RÓWNORZĘDNYCH IV MIEJSC dla

Krzysztofa i Jakuba Leszczyńskich z Lipnicy Dolnej

Małgorzaty Sieczka z Woli Nieszkowskiej

Pawła Fasugi z Lipnicy Górnej

Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lipnicy Murowanej

Stanisława Włodarczyka z Lipnicy Górnej

Rodziny Klejdyszów z Lipnicy Murowanej

DWA RÓWNORZĘDNE V MIEJSCA dla

Sławomira Ichniowskiego z Lipnicy Dolnej

Marka Piś z Lipnicy Murowanej

4 WYRÓŻNIENIA dla

Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej, klasa IIb gimnazjum

Piotra Wąsowicza z Rodzicami z Lipnicy Murowanej

Andrzeja Wąsowicza z Lipnicy Murowanej

Rodziny Herodów z Lipnicy Dolnej

W KATEGORII PALM NISKICH – OD 3 DO 7 METRÓW

GRAND PRIX dla Damiana i Angeliki Heród z Lipnicy Murowanej

I MIEJSCE dla Kacpra Zatorskiego z babcią Marią z Lipnicy Dolnej

DWA RÓWNORZĘDNE II MIEJSCA dla

Julii Zatorskiej z babcią Marią z Lipnicy Dolnej

Moniki Mucha z Lipnicy Murowanej

DWA RÓWNORZĘDNE III MIEJSCA dla

Pauliny i Nadii Leszczyńskich z Lipnicy Dolnej

Przedszkola Samorządowego z Lipnicy Murowanej

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH IV MIEJSC dla

Bartosza i Jana Pałka z Lipnicy Murowanej

Gabrieli Sieczka z Woli Nieszkowskiej

Przedszkola Samorządowego z Rajbrotu

Rodziny Salamon z Milówki

Szczepana Paproty z Lipnicy Górnej

SIEDEM RÓWNORZĘDNYCH V MIEJSC dla

Mateusza Leszczyńskiego z Lipnicy Dolnej

Zespołu Szkół z Lipnicy Murowanej, kl. Via

Szymona Fabiana wraz z Marią i Krzysztofem Sieczka z Zawady

Bogdana Ichniowskiego z Lipnicy Dolnej

Jolanty Ichniowskiej z Lipnicy Dolnej

Sylwestra Pilcha z Buczyny

Emilii i Zuzanny Jamróz z Lipnicy Dolnej

SIEDEM WYRÓŻNIEŃ dla

Adriana Pilcha z Buczyny

Michała Dominika z Lipnicy Dolnej

Wojciecha Romana z Borównej

Justyny Dominik z Lipnicy Dolnej

Natalii Duda z Lipnicy Murowanej

Andrzeja Goryla z Lipnicy Górnej

Emilii i Huberta Przybyłko z Lipnicy Murowanej

DYPLOMY ZA UDZIAŁ otrzymali

Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Celinach

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Sieciechowicach

Przedszkole „Alladyn”, oddział Raciborsko

Gimnazjum z Nowego Wiśnicza

Studenckie Koło Przewodników Górskich, oddział w Krakowie

Dodatkowo w kategorii palm dziecięcych do 3 metrów wysokości wylosowane zostały 4 nagrody: dwie ufundowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dwie ufundowane przez Wójta Gminy Lipnicy Murowana, które otrzymali: Zuzanna Klimek z Lipnicy Dolnej, Lidia Trojanowska z Lipnicy Murowanej, Aleksandra Jakubska z Krakowa, a także Kacper Pawlik z Bochni.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm