Wójt Gminy Lipnica Murowana zaprasza Mieszkańców Gminy na uroczystość 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2017 r. w Rajbrocie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada – Rajbrot

W programie:
10.00 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II w Rajbrocie
w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych
/po Mszy św. przemarsz do Szkoły Podstawowej i złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą wizytę Legionów Józefa
Piłsudskiego/
11.15 Część artystyczna:
Program w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rajbrocie
Koncert Orkiestry Dętej
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
12.15 Zakończenie uroczystości.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia w tym dniu flagi państwowej dając tym samym wyraz swojego
przywiązania do barw narodowych jako manifestacji swojego patriotyzmu i radośći z Odzyskania Niepodległości po
latach zaborów.

 

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm