Nieodpłatna pomoc prawna w Lipnicy Murowanej

Szukasz porady prawnej? Masz problem z którym nie potrafisz sobie poradzić? skorzystaj z darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna działa na terenie całej Polski już od niemal dwóch lat, na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, dwa  punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej  są ulokowane w miejscowości Lipnica Murowana i Drwinia,punkty te prowadzi Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”.

Do punktu darmowej pomocy prawnej warto udać się nie tylko w sytuacji już zaistniałych problemów prawnych, ale przede wszystkim zanim podejmiemy jakąkolwiek czynność prawną, aby upewnić się czy nie przyniesie nam dotkliwych sankcji.

Porady są udzielane przez prawników z odpowiednimi kwalifikacjami, zaznajomieni ze sprawami, które do nich trafiają, beneficjenci pomocy prawnej  mogą liczyć na fachową i profesjonalną pomoc z ich strony . W ww. miejscowościach punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne są w dni powszednie  od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Dyżury prawników świadczone są w różnych godzinach, aby z pomocy mogły skorzystać osoby o różnych porach dnia  (prawo do pomocy prawnej nie jest ograniczone terytorialnie).  Dokładne godziny dyżurów prawników w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w  Lipnicy Murowanej i Drwini są dostępne na stronie internetowej http://kolpingbochnia.pl

Zgodnie z ustawą, z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat, beneficjenci pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, kobiety w ciąży a także dotknięci klęską żywiołową, awarią czy katastrofą naturalną. Pomoc prawna może polegać na udzieleniu porady, informacji czy pomocy w sporządzeniu projektu pisma.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” prowadzi ponadto na swojej stronie internetowej cykl powszechnie dostępnych artykułów z poradami prawnymi http://kolpingbochnia.pl/aktualnosci-nieodplatnej-pomocy-prawnej/oraz  filmy edukacyjne.

Szczegółowe informacje o darmowych poradach prawnych można uzyskać dzwoniąc  pod nr tel.: 14/635 11 17; kom. 886 249 251 lub pisząc: email. bochnia@kolping.pl 

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm