Program Tygodniowego Odpustu Świętego Szymona w Lipnicy Murowanej

Odpust Lipnica Murowana 17-24 lipca 2022r. “Święty Szymonie – żarliwy miłośniku Boga”

Program Tygodnia Odpustowego w Sanktuarium św. Szymona: Przewodnikiem duchowym będzie o. Faustyn Kuśnierz

Msze święte w Sanktuarium św. Szymona o godz. 6:30, 17:00, 19:00

Program Odpustu Świętego Szymona z Lipnicy
Program Odpustu Świętego Szymona z Lipnicy
By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm