Lipnica Murowana 15-22 lipca 2018 r. 

“Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program Tygodnia Odpustowego w Sanktuarium Świętego Szymona:

Przewodnikiem duchowym będzie o. Dobromił Godzik