Podsumowanie projektu „Podaj dalej” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej w gminie Lipnica Murowana

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej otrzymał grant w ramach konkursu „Po stronie natury” na realizację wakacyjnego projektu pn. „Podaj dalej”. Projekt zakładał dwutygodniową zorganizowaną akcję w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej, której głównym celem była aktywna edukacja ekologiczna mieszkańców prowadzona w gminie Lipnica Murowana.
Program opierał się na zakładzie natury z uczestnikami projektu. Przez dwa tygodnie dzieci realizujące projekt uczyły się i bawiły w taki sposób aby spełnić oczekiwania natury. Krok po kroku przeszły wszystkie punkty paktu, aby ostatecznie wszyscy zwyciężyli.
Był to czas pełen niezapomnianych przygód i sportowych wyzwań. Dzieciaki zawarły „Pakt z Przyrodą” i stworzyły Kodeks Małego Ekologa zawierający cenne ekologiczne porady zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dużym wysiłkowym wyzwaniem dla uczestników projektu była 4 – kilometrowa ścieżka przyrodniczo – edukacyjna wytyczona na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, w celu prowadzenia terenowej edukacji ekologicznej. Mimo upału i trudnej trasy, dzieci z uśmiechem na twarzach podążały do celu.
Mali ekolodzy mają także za sobą pierwsze próby tworzenia questu ekologicznego (questing – metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne punkty na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku jest umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy.) Trzeba przyznać, że wyobraźnia twórcza dzieciaków jest wyjątkowa i wiele można się od nich nauczyć.
Uczestnicy projektu spotkali się także z pracownikiem Urzędu Gminy – panią Kingą Włodarczyk, która zorganizowała dla nich warsztaty z zakresu segregacji śmieci i recyklingu. Po części teoretycznej z wielkim zapałem wszyscy przystąpili do twórczego recyklingu czyli wykorzystania z pozoru nieprzydatnych rzeczy i nadania im drugiego życia.
Ponadto każdego dnia dzieci poznawały ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. Brały udział w ekologicznych grach oraz konkursach. Nie zabrakło czasu na piesze wycieczki oraz zabawy na świeżym powietrzu.
Drugi tydzień akcji był czasem niezapomnianych wrażeń za sprawą wycieczki do Kopalni Soli w Bochni, interesujących spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wspólnego dnia podsumowującego zajęcia wakacyjne pt. „Trochę kultury dla natury”.
Zwiedzanie kopalni to doskonały sposób na poznanie dawnych technik wydobywczych. Specyficzny nastrój podziemi, zdawał się przenosić dzieciaki w odległe stulecia. Stare wyrobiska dostarczyły także niezrównanych wrażeń estetycznych.
Uczestnicy projektu spotkali się również z panią Patrycją Łabuz – Walczak – specjalistą ds. edukacji – pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, która przeprowadziła interesującą lekcję przyrody.
Odbyło się spotkanie z miejscowymi strażakami OSP w Borównej – panem Krzysztofem Kuralem – prezesem OSP oraz panem Mieczysławem Pałką – członkiem zarządu, którzy przedstawili pracę strażaków oraz skutki nierozważnych postępowań człowieka w stosunku do natury.
Podsumowaniem dwutygodniowej akcji był dzień integracyjny dzieci ze wszystkich miejscowości w gminie. Uczestnicy projektu doskonale sprawdzili się jako „żywe drogowskazy” podczas oprowadzania po ścieżce edukacyjnej wytyczonej przy Ośrodku.  Zaprezentowali też krótką scenkę ekologiczną.
Finał projektu zaplanowany jest na 4 września 2016 r. podczas imprezy plenerowej „Jesień w Borze”, na którą już dziś Państwa zapraszamy.
Projekt jest laureatem konkursu grantowego „Po stronie natury”. Grant ufundowała firma Żywiec Zdrój S.A. Organizatorem konkursu jest fundacja „Nasza Ziemia”. Więcej informacji na temat Konkursu na stronie: www.postronienatury.pl

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm