Lipnicka Majówka za Dworem Ledóchowskich

“Maryi chwałę śpiewaj ziemio cała!
Okryj się płaszczem zieleni wiosennej,
Tak jak kobierzec cudny byś się stała.
U stóp dziewicy jasnej i promiennej”.
                                             Św. Urszula LedóchowskaBy Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm