Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (16)

Na Paprotnej – „Baszty wschodnie”

W 5-tym odcinku tego cyklu poświęconym „Kamieniom Brodzińskiego”, wspomniałem o występowaniu na Paprotnej obok szczytowego gniazda skałek, także dwóch innych zgrupowań ostańców piaskowcowych. Te znajdują się po wschodniej stronie szczytu w sosnowym młodniku. Skałki wykształceniem form podobne są do grupy skałek „Kamieni Brodzińskiego, lecz są od nich mniejsze, zwłaszcza zespół drugi.
Pierwsza grupa skałek, to dwie baszty o podłużnym kształcie oddzielone od siebie strukturalną szczeliną. Stropowe warstwy piaskowca tworzą system schodów utworzonych wskutek zróżnicowanego tempa zachodzących w ich obrębie procesów wietrzeniowych.
Drugi zespół ostańców tworzy baszta, ambona oraz liczne małe występy tworzące niegdyś jednorodny ciąg wychodni piaskowca. Tuż poniżej, nad to całe zgrupowanie wynosi się graniasta baszta, o kształtach wskazujących na początkową formę tworzenia się skalnego grzyba.
Baszty w obu grupach skałek, oprócz naturalnych form wietrzenia noszą wyraźne ślady eksploracji wspinaczkowej, są to białe smugi magnezji w miejscach chwytów oraz otworów po hakach mocowanych w skalnej ścianie.
Prezentowane skałki są końcowym, wschodnim zamknięciem skalnego pasa przebiegające przez cały masyw Paprotnej. Jednym słowem – góra skałkami pokryta.

Baszty wschodnie I

Baszty wschodnie II

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

P.S.

Prezentując słowem i obrazem ten niezwykły skalny szlak opasający Lipnice, chciałem podkreślić i wydobyć z ukrycia piękno jakie istnieje wokół nas. Często nie jest ono nawet skryte, pozostaje jedynie chcieć go zobaczyć, do czego na koniec tych opowieści gorąco zachęcam.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm