Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (16)

Na Paprotnej – „Baszty wschodnie”

W 5-tym odcinku tego cyklu poświęconym „Kamieniom Brodzińskiego”, wspomniałem o występowaniu na Paprotnej obok szczytowego gniazda skałek, także dwóch innych zgrupowań ostańców piaskowcowych. Te znajdują się po wschodniej stronie szczytu w sosnowym młodniku. Skałki wykształceniem form podobne są do grupy skałek „Kamieni Brodzińskiego, lecz są od nich mniejsze, zwłaszcza zespół drugi.
Pierwsza grupa skałek, to dwie baszty o podłużnym kształcie oddzielone od siebie strukturalną szczeliną. Stropowe warstwy piaskowca tworzą system schodów utworzonych wskutek zróżnicowanego tempa zachodzących w ich obrębie procesów wietrzeniowych.
Drugi zespół ostańców tworzy baszta, ambona oraz liczne małe występy tworzące niegdyś jednorodny ciąg wychodni piaskowca. Tuż poniżej, nad to całe zgrupowanie wynosi się graniasta baszta, o kształtach wskazujących na początkową formę tworzenia się skalnego grzyba.
Baszty w obu grupach skałek, oprócz naturalnych form wietrzenia noszą wyraźne ślady eksploracji wspinaczkowej, są to białe smugi magnezji w miejscach chwytów oraz otworów po hakach mocowanych w skalnej ścianie.
Prezentowane skałki są końcowym, wschodnim zamknięciem skalnego pasa przebiegające przez cały masyw Paprotnej. Jednym słowem – góra skałkami pokryta.

Baszty wschodnie I

Baszty wschodnie II

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

P.S.

Prezentując słowem i obrazem ten niezwykły skalny szlak opasający Lipnice, chciałem podkreślić i wydobyć z ukrycia piękno jakie istnieje wokół nas. Często nie jest ono nawet skryte, pozostaje jedynie chcieć go zobaczyć, do czego na koniec tych opowieści gorąco zachęcam.

By admin