Zabytek architektury drewnianej – kościół św. Leonarda z XV wieku, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego UNESCO.