Z historii i legendy – Kolumny lotników (6)

Kolumna na Lipczonce

Figura krzyża zwana lokalnie „Bożą Męką” , piąta z kolei, znajduje się na widokowym wzgórzu zwanym Lipczonka (360 m) w Lipnicy Górnej, odsunięta kilkanaście metrów od ciągu drogi do Lipnicy Murowanej, po jej prawej stronie. Jest to miejsce niezwykle widokowe, ukazuje szeroką panoramę wzgórz na południowych rubieżach Pogórza Karpackiego, zza których wyłaniają się jeszcze beskidzkie wzniesienia. Kolumna na Lipczonce jest najmniejszą i najuboższą w zdobienia wśród dotychczas prezentowanych. Kolumna ta była w nieznanym okresie czasu wywrócona (niekoniecznie mogło to mieć miejsce właśnie tutaj), lecz jak to wynika z oglądu, po ponownym jej ustawieniu nie odzyskała swej pierwotnej wysokości. Z braku inskrypcji, nie sposób dokładnie określić czasu jej wykonania, fundatorów czy też jej przeznaczenia. Ponoć pochodzi z XVIII w., w każdym razie jest uwidoczniona na austriackiej mapie Miega z lat 1779 – 83. Głowica ozdobiona jest oryginalnym rzeźbieniem stylizowanym na wzór kapiteli jońskich. Na warstwowanym abakusie spoczywa metalowy krzyż z Chrystusem.

Trzymając się wątku epidemiologicznego i lokalizacji grzebalisk (w pobliżu drogi, a poza zabudową), można by kolumnę wiązać z miejscem pochówku ofiar jednego z częstych morów przechodzących przez te okolice. Kroniki parafialne w Lipnicy Murowanej przekazują świadectwo masowych zgonów (kilkaset osób) po epidemii dżumy w 1719 r. Czy z braku innych przesłanek można wyciągnąć taki wniosek?

W trakcie remontu figury przeprowadzonej w 2006 r. staraniem ks. prałata Zbigniewa Krasa, w jednej z płycin postumentu wykuty został napis: „Po trudzie drogi tu odpoczywał św. Szymon”. Figura krzyża na Lipczonce stała się jednym z przystanków „Szlaku św. Szymona” wytyczonego w przestrzeni Lipnicy Murowanej w 2007 r.

c.d.n.

Tekst i zdjęcia: Czesław Anioł

 

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm