DARMOWE PORADY PRAWNE w Lipnicy Murowanej

Od ubiegłego roku istnieje możliwość skorzystania z darmowych porad prawnych, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie w roku 2017 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana”  realizowanego na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bocheńskim prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana. 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) czynne są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny, dyżury prawników są świadczone w różnych godzinach, aby  z pomocy mogły skorzystać osoby o różnych porach dnia. 
Zgodnie z ustawą, z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat, a ponadto beneficjenci pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, osoby posiadające zaświadczenie wydawane na podstawie ustawy o kombatantach, weterani, a także dotknięci klęską żywiołową, awarią czy katastrofą naturalną jak również kobiety w ciąży. Pomoc prawna może polegać na udzieleniu porady, informacji czy pomocy w sporządzeniu projektu pisma. 
Prawo do pomocy prawnej nie jest ograniczone terytorialnie, każda osoba uprawniona może skorzystać z porady w dowolnym punkcie. 
Bocheński „Kolping” prowadzi ponadto na swojej stronie internetowej cykl powszechnie dostępnych artykułów z poradami prawnymi oraz filmy edukacyjne na portalu youtube /kanał: kolpingbochnia/.
W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana porad udzielają: – radcy prawni, prawnik po aplikacji adwokackiej, aplikant radcowski, doktorant prawa.

Harmonogram godzin dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej – Urząd Gminy Lipnica Murowana

 

PONIEDZIAŁEK 08.00 – 12.00

WTOREK 14.00 – 18.00

ŚRODA 09.00 – 13.00

CZWARTEK 14.00 – 18.00

PIĄTEK 09.00 – 13.00

 

Szczegółowe informacje o darmowych porad prawnych można uzyskać w:

Centrum Obsługi Zadania  (biuro projektu) 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”                                                     

ul. Wyspiańskiego 25, 32-700 Bochnia

tel./fax: 14/635 11 17 ; 886 249 251

email: bochnia@kolping.pl

http://kolpingbochnia.pl/

 Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm