Biografie lipnickie – Stanisław Lubomirski

Pierwszym z Lubomirskich który objął lipnickie starostwo niegrodowe był Sebastian Lubomirski herbu „Szreniawa”, twórca potęgi rodu. Lubomirscy, dzierżawili je w latach 1591 – 1667. Ale najbardziej znaną postacią tej rodziny był Stanisław Lubomirski, syn Sebastiana urodzony w 1583 r Pomnożył on dobra rodowe stając się (po małżeństwie z Zofią Ostrogską) jednym z najmożniejszych panów Polski. W szczytowym okresie jego możnowładztwa posiadał 10 zamków , 12 miast, blisko 300 wsi i wiele pomniejszych folwarków. Po Joachimie (swym bracie, który zginął w wyprawie pod Smoleńskiem), przejął w 1610 r. starostwo lipnickie, utrzymując go w swych rękach przez następne 12 lat.

Wokół Wiśnicza, które to miasto powstało z jego woli, rozbudował zamek, wzniósł klasztor dla karmelitów stworzył tzw. hrabstwo (państwo) wiśnickie obejmujące prawie wszystkie wsie na południe od Bochni, aż po Rajbrot. Dla poddanych był surowy, lecz posiadając tak wielki majątek był też hojny. Dla Lipnicy, kultu św. Szymona zapisał się wielkim darem, za namową króla Władysława IV wzniósł bowiem w Lipnicy (lata 1636 – 1648) kościół, którego patronem został Szymon, późniejszy święty.

… Słał król pisma do Lubomirskiego,
A w liście mu pisał, iż rzecz ma do niego:
Skoro cuda Szymona w Lipnicy się dzieją,
Zbuduj tutaj kościół, niech będzie nadzieją. …

Stanisław pełnił wysokie i zaszczytne stanowiska w Rzeczpospolitej, był wojewodą krakowskim, ruskim, także starostą spiskim. Od cesarza Austrii otrzymał tytuł książęcy. Sławę wojenną przyniosła mu, jako regimentarzowi wojsk polskich, zwycięska obrona Chocimia przed nawałą turecką. Zmarł 16 czerwca 1649 r.

Patrz także: http://www.bochenskiedzieje.pl/index.php/artykuly/rody-szlacheckie/183-lubomirscy-znani-i-nieznani-1

oprac. Cz.A.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm