Biografie lipnickie – Józefina Ledóchowska – Matka świętych

Józefina Ledóchowska z domu Salis-Zizers zwana jest „Matką Świętych”, swym życiem i postawą religijną wpisała się bowiem w istotę świętości, pozostaje w oczekiwaniu na przyjęcie jej w poczet błogosławionych. W 1862 r. wyszła za mąż za Antoniego Ledóchowskiego, podówczas wdowca, ojca trójki synów. W ich związku małżeńskim przyszło na świat siedmioro dzieci (Maria Teresa, Julia, Włodzimierz, Maria, Ernestyna, Franciszka, Ignacy). Babi, bo tak zwała Józefinę Ledóchowską (1831 – 1909) cała jej rodzina, była osobą obdarzoną niezwykłą energią życiową i siłą charakteru. Jej osobowość i postawa religijna sprawiła, iż czwórka z jej dzieci stała się chlubą Kościoła i Polski. Tworząc wraz z mężem atmosferę pobożności i trwałych praktyk religijnych, wznieśli w swym kręgu rodzinnym oryginalny kościół domowy. Modliła się tymi słowy:

„Niech dobry Bóg pozwoli, żebyśmy razem z moim kochanym mężem mogli doprowadzić … aby nasze dzieci otrzymały gruntowne religijne podstawy.”

Była to rodzina Bogiem silna. Po latach jej syn Włodzimierz – generał Jezuitów powiedział:

„Sądzę, że mieliśmy świętą Matkę i jestem na podstawie poufnej rozmowy z nią przekonany, że nigdy ciężko Pana Boga nie obraziła, Z nieba swoimi modlitwami nas wspiera… „

Trzeba było zaiste heroicznej siły, by podołać wszystkim obowiązkom jakie były jej udziałem, dopomogła jej w tym silna wiara. Do Lipnicy i swych włości była mocno przywiązana i doceniała wartość posiadłości w utrzymaniu tożsamości patriotycznej rodziny. Po polsku mówiła słabo lecz była silnie zżyta z krajem jej męża, umierając mówiła do dzieci:

„Lipnicę zatrzymać, tylko Lipnicy nie sprzedawajcie”.

Zmarła w wieku 78 lat, lat pracowitych, bogatych w dobre uczynki, owocnych w służbie rodziny i Bogu. Spoczęła w krypcie grobowej obok swego męża w kościele p.w. św. Leonarda na „Starym” cmentarzu, o czym zaświadcza napis na płycie grobowej.

Jedna z mieszkanek Lipnicy znająca za życia hrabinę Józefinę powiedziała:

„Ona była rzeczywiście na świętą stworzona, ona powinna być wcześniej ogłoszona błogosławioną niż jej dzieci”.

 Tych słów wyrażających religijną postawę Józefiny Ledóchowskiej i jej rolę w kształtowaniu takich samych postaw u dzieci było więcej. Najwięcej  o jej życiu dowiadujemy się z książki pt. „Matka Świętych”, napisanej przez jej przyjaciółkę Marię Marzani, która w Lipnicy Józefinę Ledóchowską dość często odwiedzała. Ukazała w niej postać matki godnej największego szacunku i podziwu.

Pisze o niej między innymi: „Obraz (Józefiny) nie byłby kompletny, gdyby nie wspomnieć o wielkiej i gorącej miłości macierzyńskiej Sefiny. Wiedziała dobrze, że potrzebna jest pewnego rodzaju surowość, że tylko żelazna wewnętrzna dyscyplina uzbraja człowieka do walki życiowej – ale serce jej było pełne wyrozumiałości dla młodych […] starała się zawsze czynić wszystko w duchu miłości i w dobrej intencji, dlatego też czyny jej zostały wynagrodzone.”

Biografowie Józefiny Ledóchowskiej pisząc o niej jako Matce Świętych, mieli szczególnie na myśli Marię Teresę, Julię, Włodzimierza i Ignacego.

Opracowanie: Czesław Anioł

P.S. Postaci św. Urszuli i bł. Marii Teresy prezentowane są w dziale „W lipnickim Sanktuarium”.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm