Wywiad z Tomaszem Gromalą, wójtem Lipnicy Murowanej. Rozmawia Janusz Buzek

Miłośnicy przyrody, pięknych krajobrazów, historii i unikalnych zabytków powinni odwiedzić Lipnicę Murowaną. Od opisu walorów turystycznych tej urokliwej miejscowości w Małopolsce rozpoczyna się wywiad z jej wójtem, panem Tomaszem Gromalą, Z rozmowy możemy dowiedzieć się także o planach lipnickiego samorządu, dotyczących odzyskania praw miejskich. Warto wspomnieć, że przez około 600 lat do 1934 roku Lipnica Murowana była miastem.

Gmina nie żyje tylko dziedzictwem przyrodniczym i historycznym. Obecnie przeżywa boom inwestycyjny – m.in. chodzi o kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, funkcjonalne i estetyczne uporządkowanie przestrzeni w centrach sołectw, rozbudowę ciągów pieszych i oświetlenia ulicznego oraz in. Interesującym wątkiem rozmowy były doświadczenia wójta Gromali w tworzeniu kultury współpracy i szczerości w samorządzie oraz roztropnym planowaniu rozwoju, w tym inwestycji. Spokój, cierpliwość i pokora to zdaniem pana wójta sprawdzony sposób na radzenie sobie z trudnościami. „Bądź mądry mądrością innych ludzi” – to z kolei główna dewiza gościa Forum Miasteczek Polskich. Rozmowa odbyła się 21 stycznia 2021 r. Patronaty: Serwis Administracyjno-Samorządowy, https://www.doradcasamorzadu.pl/ ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o., http://www.doradcy-samorzadu.pl/ Pozostałe linki: https://www.facebook.com/tomasz.groma… https://www.facebook.com/forummiastec… https://forummiasteczek.pl/

Źródło: youtube

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm