"Wędrówką jedną życie jest człowieka…"

Podziękowanie i pożegnanie ks. Katechety Piotra Cichonia przez parafian

       “Wędrówką jedną życie jest człowieka…” pisał w jednym ze swoich wierszy Edward Stachura. Szczególną wędrówką jest życie kapłana, który realizuje swoje powołanie w różnych miejscach i środowiskach. Drogi Księże Piotrze, za Tobą kolejny etap kapłańskiego życia – pracy w naszej parafii. Zanim jednak rozpoczniesz posługę w nowej wspólnocie, pragniemy w imieniu wszystkich lipniczan złożyć Ci szczere wyrazy podziękowania za cztery lata owocnej pracy duszpasterskiej wśród nas.
Dziękujemy za głoszone Słowo Boże, godziny spędzone w konfesjonale, lekcje religii i wzorowy przykład kapłańskiego życia. Za to, że nigdy nie przechodziłeś obojętnie obok dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla każdego miałeś serdeczne słowo i ciepły uśmiech. Najmłodszych ujmowałeś tym, że chciałeś z nimi rozmawiać. Młodzież porwałeś swoim zapałem poznawania Boga, a jednocześnie ukazywania jak można wspaniale i pożytecznie spędzać czas wolny. W czasach, gdy tak trudno młodym znaleźć wśród dorosłych autorytet i wzór do naśladowania, Ty stałeś się dla nich niekwestionowanym autorytetem. Starsi i chorzy dziękują za pierwszo piątkowe odwiedziny z Komunią św. Przynosiłeś im Pana Jezusa, dawałeś otuchę w cierpieniu i nadzieję, a także wspierałeś modlitwą. Wszystkich nas zarażałeś swoim optymizmem i radością. Spotkania z Tobą Drogi Księże Piotrze naznaczone były serdecznością i szczerą rozmową. Dziś u progu pracy w nowym środowisku życzymy Ci stałej opieki Bożej za przyczyną naszych świętych Rodaków. Niech otaczają Cię zawsze ludzie życzliwi i szczerzy. Szczęść Boże.

Dla Lipniczanin.pl  – fot: Paweł Przybyłko

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm