Wiśnicko-L

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (10)

Lipnica Murowana w objęciach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (10)

Skałki „U Hosaja” – pomnik przyrody nieożywionej. (Na mapce oznaczone jako 6) Na jednym z bocznych ramion Duchowej Góry, w pobliżu miejsca gdzie stał niegdyś w ciągu szlaku węgierskiego przydrożny zajazd, rozpostarła się malownicza grupa ostańców. Jest to niezmiernie ciekawy leśno – skalny zakątek, swoiste ustronie ciszy i krajobrazowego ładu. Obejmując skałki ochroną prawną w formie pomnika przyrody nieożywionej, nadano im miano „Skałki u Hosaja” (od nazwiska właściciela lasu). Piaskowcowe wychodnie tworzą tu grzędę skalną ciągnącą się na długości około 40 m ze wschodu na zachód. Grzęda składa się z pięciu zasadniczych skałek i kilku mniejszych występów usytuowanych na obrzeżu,…
Read More