Strażacy OSP Lipnica Murowana na jubileusz 125-lecia wydali książkowe "Kalendarium"

okladka.ksiazka

Rozbija obóz strażacka drużyna,
medalA Pan Zastępów niechaj błogosławi.
Ojców zwyczajem z Bogiem kto poczyna,
Na twardym gruncie gmach pracy wystawi.

St. Czyżewicz

Wstęp

1 listopada 1883 roku uchwalony został przez Radę Miejską w Lipnicy Murowanej Statut Ochotniczej Straży Pożarnej. Pół roku później 12 kwietnia 1884 roku Krajowy Związek Ochotniczej Straży Pożarnej we Lwowie zarejestrował Ochotniczą Straż Pożarną w Lipnicy Murowanej. Była to trzecia po Bochni i Nowym Wiśniczu jednostka strażacka na ziemi bocheńskiej.
W te daty wpisuje się dzisiaj jubileusz 125- lecia istnienia OSP w Lipnicy Murowanej. Niniejsze kalendarium wydane z tej okazji ma przybliżyć lata działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, a także ukazać OSP jako organizację społeczną i patriotyczną wpisującą się we wszystkie dziedziny życia mieszkańców naszej miejscowości. I chociaż nadrzędnym celem OSP jest ratowanie życia ludzkiego i dobytku zagrożonego pożarem i innymi klęskami żywiołowymi, to jednak nie sposób pominąć innych aspektów pracy i służby strażaków – ochotników.
Druhowie strażacy są obecni wtedy, gdy mieszkańcom zagraża niebezpieczeństwo. Niosą pomoc i ratunek w czasie pożaru, powodzi a w ostatnich latach także ratują życie i zdrowie ofiarom wypadków drogowych.
Nie wyobrażamy sobie dzisiaj ważnych uroczystości i świąt państwowych i kościelnych bez obecności strażaków z pocztem sztandarowym. Przez wszystkie lata istnienia druhowie trzymają wartę przy Grobie Pana Jezusa, biorą udział w Rezurekcji, procesji Bożego Ciała i uroczystościach odpustowych.
Poprzez działalność gospodarczą, kulturalną i charytatywną, wiele zrealizowanych zadań, podjętych inicjatyw, a przede wszystkim oddaną służbę społeczeństwu – przez 125 lat swojego istnienia – wpisała się lipnicka OSP w karty historii naszego miasteczka złotymi zgłoskami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Murowanej pragnie podziękować ks. Stanisławowi Świątkowi który w archiwach Lwowa odszukał statut i materiały rejestracyjne lipnickiej Straży. Materiały te zainspirowały do spisania ważniejszych wydarzeń z powstania Straży. Pani Jolanta Małecka wspólnie z prezesem Jerzym Pisiem i bracią strażacką opracowali niniejsze Kalendarium. Rada Gminy w Lipnicy Murowanej w podziękowaniu za pracę strażaków dla społeczności lipnickiej sfinansowała druk niniejszego wydania.

Zainteresowanych pozyskaniem publikacji prosimy o zgłaszanie się do Zarządu OSP w Lipnicy Murowanej.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm