Radosnego Alleluja!

Pan Zmartwychwstał!

Radości płynącej z nadziei, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i On jest Panem życia i śmierci, który troszczy się o swoje owce.
Zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych

życzy

Lipniczanin.pl