XXIX Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o LIPNICKĄ GWIAZDĘ

22 – 23 stycznia 2011 r.,

22 stycznia 2011, godz. 14:00

– występy dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych
w przerwie – podczas obrad Komisji Jasełka w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej


23 stycznia 2011, godz. 13:00

– występy dorosłych grup kolędniczych
w przerwie – podczas obrad Komisji – koncert charytatywny – KOLĘDA DLA BRZESKICH PIĘCIORACZKÓW – w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli ZSP nr 2 w Brzesku