PROGRAM Odpustu parafialnego ku czci św. Szymona z Lipnicy

Odpust Parafialny, Lipnica Murowana 16-23 lipca 2023 r.

“Św. Szymonie – Natchniony Głosicielu Słowa Bożego”

Program Tygodnia Odpustowego w Sanktuarium Św. Szymona
Przewodnikiem duchowym będzie o. Stanisław Górka

Msze Św. w Sanktuarium Św. Szymona o godz.: 6:30, 17:00, 19:00

 

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm