Lipnickie Palmy Wielkanocne

Najstarsi mieszkańcy parafii w Lipnicy Murowanej pamiętają zwyczaj sporządzania na Niedzielę Palmową pięknych wysokich palm. Z przekazów swoich przodków zachował się ten zwyczaj do dziś. Palmy, o grubości mieszczącej się w dłoniach, wykonywane są ze starannie układanych pręci i wiązane witkami w odległościach 20/30cm w zależności od wysokości palmy. W czubie u góry wiązana jest wiązka palmy stawowej i strojona kolorowymi wstążkami i baziami wiosennymi. Wysokość palmy dyktowana była wielkością gospodarstwa i jego zamożnością. Gospodarz, który nie wykonał palmy by ją później poświęcić w Niedzielę Palmową, nie miał pewności czy w ciągu roku będzie żył w szczęściu.

W 1958 r. lipnicki poeta Józef Piotrowski ogłosił I konkurs Palm na Niedzielę Palmową. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek by utrzymywali tradycję swoich przodków. Zainteresowanie konkursem wśród mieszkańców było bardzo duże, czego dowodem była ogromna ilość palm.

W Lipnicy Palmy Wielkanocne osiągają wysokość 33 metrów. Wykonawcą najwyższej jest Zbigniew Urbański z Lipnicy Murowanej. Obecnie organizatorem Konkursu Palm Wielkanocnych jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. W dniu konkursu odbywają się liczne imprezy towarzyszące, m.in. występy zespołów folklorystycznych, pokaz i degustacja potraw regionalnych, wystawy prac twórców ludowych.

Zdjęcia z ubiegłorocznego konkursu palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej – klik

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *