Historia zapisana w fotografii – Drzewiej w Lipnicy (2)

Nieco wolniej w odróżnieniu od substancji urbanistycznej dokonywały się przemiany w ludzkiej mentalności. Wytworzony od stuleci typ niezależnego, honornego lipnickiego mieszczanina, utrzymywał się jeszcze do czasów powojennych (do lat 50-tych XX w.), mimo zmiany statusu miasta na wieś (1934 r.), utraty przywilejów i powszechnego zubożenia tej odchodzącej w przeszłość warstwy społecznej.
Fotograf lat 30-tych XX w. uchwycił współczesnych temu czasu mieszkańców Lipnicy, sceny z różnych ich zachowań i wydarzeń Cykl zdjęć będących w Narodowym Archiwum Cyfrowym, uzupełniam szeregiem reprodukcji pochodzących z różnych innych okresów i w różnych miejscach prezentowanych. Poznajmy swych przodków, może nie mamy ich w domowych albumach.

Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego

Czesław Anioł

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm