Burmistrzowie lipniccy – ci co czuwali nad bytem Lipnicy

Tableau ojców miasta Lipnica Murowna z lat 1867 - 1935
Tableau ojców miasta Lipnica Murowna z lat 1867 – 1935

Znamienitą rolę w mieszczańskich dziejach Lipnicy Murowanej odegrali burmistrzowie. Stojąc na czele rajców miejskich zarządzali wraz z rzemieślniczymi cechami lipnicką społecznością.

Burmistrz z rajcami w ratuszu o miasta radzili prawie,
Dotąd ich mądrością i pracą Lipnica żyje w sławie.

Ich indywidualne dokonania i życiorysy, nie są szerzej znane (za wyjątkiem dr Szymona Bernadzikowskiego). W historii Lipnicy Murowanej zapisali się następujący burmistrzowie względnie ich odpowiednicy na urzędzie:

1817* – Jan Kurczabowicz, 1821 – Tomasz Grzybkowicz, 1827 – Szymon Kopyto, 1844 – Mikołaj Kuc, 1848 – Kazimierz Nowakowski, do 1867 – Stanisław Bernadzikowski.

Kolejnych ojców miasta uwiecznia już tableau znajdujące się we współczesnym lipnickim „ratuszu”.

 

Piszczkiewicz Szymon (vel Kopyto), był burmistrzem w latach 1867 – 1885, to jego uwiecznił sam mistrz Jan Matejko w trakcie zjazdu w Nowym Wiśniczu. Na zdjęciu znajduje się biust jego postaci.

Melchior Znamierowski, urzędował w latach 1885 – 1891, jego grób znajduje się koło kościoła św. Leonarda , po północnej stronie.

Szymon Bernadzikowski, był lekarzem i znanym działaczem społecznym, pełnił swój urząd tylko 1 rok.

Szymon Piotrowski, burmistrzem był dwukrotnie, po raz pierwszy w latach 1891 – 1903, po raz drugi w latach 1909 – 1910

Szymon Piszczkiewicz, piastował urząd burmistrza Lipnicy w latach 1903 – 1909

Adam Schmidt, był lekarzem w Lipnicy, jego kadencja jako burmistrza trwała 4 lata 1910 – 1914

Jan Piotrowski, był burmistrzem podczas I-szej wojny światowej, w okresie 1914 – 1920

Tomasz Wojciechowski, pełnił urząd burmistrza w latach 1920 – 1923

Tomasz Piszczkiewicz, była to jedna z najdłużej trwających kadencji, burmistrzem był w latach 1923 – 1935, czyli jeszcze rok po utracie praw miejskich przez Lipnicę.

  • data powołania na urząd

Na podstawie: Edward Polek – Lipnica Murowana (zarys dziejów do 1985 roku)

Czesław Anioł.

By Lipnica Murowana

Lipnica Murowana to ziemia świętych, zabytków i palm