Pierwsza pomoc w Małopolsce – ile wiemy, a ile powinniśmy wiedzieć?

Wyniki testów przeprowadzonych w ramach kampanii „Żyj bez obaw o rany!”, podczas Tatra Fest w Zakopanem oraz Małopolska Tour w Proszowicach ujawniły niepokojący fakt – aż 53,6% uczestników wydarzeń z województwa małopolskiego udzieliło błędnych odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia ran i urazów. Te wyniki podkreślają pilną potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych, aby zwiększyć świadomość i kompetencje w zakresie pierwszej pomocy. Kampania organizowana przez firmę Schülke, producenta marki octenisept® ma na celu wzrost świadomości Polaków w zakresie leczenia ran i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas quizu była rola oktenidyny w leczeniu ran. Wyniki wykazały, że większość uczestników (78%) zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z używania preparatów zawierających oktenidynę, która, jako substancja odkażająca, jest niezwykle skuteczna w eliminacji patogenów oraz wspomaga szybsze gojenie się ran. Co trzeci ankietowany nie wie, jak powinien wyglądać prawidłowy schemat postępowania w drobnej ranie lub otarciu (28,9%). Wiedza ta jest szczególnie ważna w kontekście pierwszej pomocy, gdzie szybkie i skuteczne działanie może znacząco wpłynąć na proces leczenia i zapobieganie infekcjom. Powinniśmy pamiętać, że najpierw oceniamy ranę, następnie oczyszczamy i odkażamy ją, a na koniec nakładamy opatrunek.

Wyniki quizu pokazują, że społeczność województwa małopolskiego ma znaczne braki w wiedzy na temat leczenia ran. Chociaż niektórzy uczestnicy wykazali się podstawową znajomością tematu, ogólne wyniki quizu jasno wskazują na konieczność dalszej edukacji. Chcemy, aby każdy czuł się pewnie, udzielając pierwszej pomocy w przypadku ran i urazów, dlatego musimy podjąć dodatkowe działania edukacyjne” – mówi Małgorzata Niklewska, Dyrektor Marketingu w firmie Schulke Polska.

Blisko 85% uczestników poprawnie odpowiedziało na pytanie o eliminację patogenów przez środki odkażające, wskazując, że bakterie, wirusy i grzyby mogą być skutecznie zwalczane przez takie produkty. Największe trudności sprawiło pytanie dotyczące korzyści szybkiego działania leków odkażających na bazie oktenidyny, w kontekście opieki nad ranami, na które poprawnie odpowiedziało tylko 45% uczestników. Test wiedzy przeprowadzono na wybranych eventach sportowych w województwie małopolskim. Stoisko kampanii „Żyj bez obaw o rany!” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Oferowano interaktywne filmy edukacyjne oraz broszury na temat pierwszej pomocy, co pozwoliło uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie leczenia ran. Uczestnicy nauczyli się, jak skutecznie reagować na różnego rodzaju urazy, co zwiększyło ich przygotowanie do szybkiego i właściwego radzenia sobie siebie w codziennych sytuacjach.

Kampania ma na celu wzrost świadomości Polaków w zakresie leczenia ran i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach. Szczegóły dotyczące lokalizacji i dat nadchodzących eventów można znaleźć na stronie internetowej kampanii: www.zyjbezobaworany.pl.

By Norbert