Miesiąc: grudzień 2015

Biografie lipnickie – Wesselini Franciszek (Ferenc Wesseleny´i de Hadad)

Biografie lipnickie – Wesselini Franciszek (Ferenc Wesseleny´i de Hadad)

Franciszek Wesselini był dworzaninem (sekretarzem) króla Stefana Batorego, przybył do Polski w 1576 r. wraz z księciem Siedmiogrodu Báthorym Istvánem, który został powołany przez polskich możnowładców na króla Polski. Przyjął polskie obyczaje i herb (Leworyb). Jako wynagrodzenie za wierną służbę, otrzymał od króla (między innymi) dzierżawę lipnickiego starostwa niegrodowego. O tym wydarzeniu napisano:* „… Za istotne i szczere i wielkie oddanie zarówno w chwilach dobrych, jak i złych sprawom swego władcy i za męstwo okazywane we wszelkich poczynaniach wojennych Batorego otrzymał od niego szereg dowodów wdzięczności, a jednym  z nich było nadanie na starostwo niegrodowe obejmującego miasteczko Lipnicę jako ośrodek…
Read More
O lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (3)

O lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (3)

„Nowy”  cmentarz Wyczerpanie się miejsca na „Starym” cmentarzu skłoniło ówczesnego proboszcza ks. Józefa Kozieję do założenia nowego cmentarza. Powstał on w 1922 r. na gruntach plebańskich zajmując powierzchnię 1, 29 ha. Cmentarz poświęcono w dwa lata później zwąc go dla odróżnienia „Nowym”.  Pierwotnie otoczony był głogowym żywopłotem, posiadał też kostnicę, a nasadzone tuje wytyczyły cmentarne aleje. Cmentarz znajduje się przy wylotowej drodze w kierunku Muchówki. W latach 90-tych XX w. za proboszczostwa ks. St. Wiśniowskiego, postawiono na nim kaplicę cmentarną z katakumbą w miejsce drewnianej kostnicy, a cmentarz otoczono kamienno-żelaznym ogrodzeniem. W 2004 r. staraniem kolejnego proboszcza ks. Z. Krasa…
Read More
Darmowy kalendarz na 2016 rok – pobierz

Darmowy kalendarz na 2016 rok – pobierz

Zapraszamy do pobierania darmowego kalendarza na 2016 rok. Kliknij i pobierz kalendarz 2016  (kalendarz przygotowany w formacie PDF. Polecam prawym przyciskiem myszy kliknąć na odnośnik i - zapisz link jako - i wybieramy gdzie chcemy zapisać) Podziel się informacją ze znajomymi o darmowym kalendarzu na 2016 rok, pobierz i udostępnij dalej, napisz również o tym na facebooku Każdy miesiąc na osobnej stronie Wystarczy ściągnąć a potem wydrukować. ?
Read More
Z  dziejów I-szej wojny światowej na terenie Lipnic i Rajbrotu

Z dziejów I-szej wojny światowej na terenie Lipnic i Rajbrotu

Dla Lipnicy i okolicznych wsi, I-sza wojna światowa rozpoczęła się wraz z wkroczeniem w pierwszej dekadzie listopada 1914 r. w te okolice wojsk rosyjskich. Carskie armie posuwały się szybko na zachód docierając wkrótce aż pod sam Kraków. Po zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy, siły austriackie wsparte jednostkami pruskimi wykonały 2 grudnia uderzenie od południa, z rejonu Limanowej. Po ciężkich bojach, wojska austriackie i pruskie wspomagane przez polskich legionistów z I Brygady pod dowództwem kapitana Norwida dotarły w rejon Rajbrotu. Tu przez kilka kolejnych dni toczyły się krwawe zmagania o górę Kobyłę, Żarnówkę i strefę drogi Muchówka – Leszczyna. Pośród wzgórz, wąwozów tych…
Read More
Kartka z lipnickiego kalendarza – grudzień

Kartka z lipnickiego kalendarza – grudzień

  4 – 10 grudzień 1914 r.,  w tych dniach w ramach tzw. operacji limanowsko – łapanowskiej (I-sza wojna światowa) trwała krwawa bitwa o wzgórze Kobyła nad Rajbrotem. To wybitne wzniesienie (603 m npm) kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Na polu bitwy znajduje się cmentarz wojenny mieszczący mogiły poległych wówczas żołnierzy.   10 grudnia 2013 r. odebrano od wykonawcy plac zabaw w Lipnicy Murowanej nazwany „Łokietkowi Ogród”. Zabawa i wspomnienie historii.     16 grudnia 1999 r. zmarł Józef Piotrowski nieodżałowanej pamięci wielki lipniczanin, pozostawił po sobie wiele śladów swej długoletniej działalności, a zainicjowanym konkursem palm wielkanocnych rozsławił Lipnicę…
Read More