Miesiąc: listopad 2015

Historia w nazwach zapisana (1) – Lipnica Murowana

Historia w nazwach zapisana (1) – Lipnica Murowana

Lipnica Murowana – stosunkowo niewielka przestrzeń, zaledwie 3,24 km², a ileż mieści w sobie miejsc sięgających nieraz głęboko w przeszłość, niejednokrotnie obdarzonych oryginalnymi nazwami nawiązującymi do swego położenia czy zdarzeń jakie tu niegdyś zaistniały. Zacznijmy od nazwy pierwotnej, pojawia się ona w zapisie po raz pierwszy pod rokiem 1325 wraz z wykazem świętopietrza z miejscowej parafii, parafii Lipnik. Ale już wkrótce, rok później w akcie lokacyjnym wystawionym przez króla Władysława Łokietka dla zasadźcy wznoszonego nieopodal miasta (na bazie dotychczasowej osady), pojawia się nazwa Lypnycza. W tej formie występować będzie jeszcze długo (choć różnie pisana) aż do roku 1445, kiedy to…
Read More
O Lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (2)

O Lipnickich cmentarzach – szkic historyczny (2)

„Stary” cmentarz  W 1930 r. zlikwidowano ostatecznie cmentarz przy kościele św. Andrzeja niwelując wszystkie ziemne mogiły. W połowie lat 50-tych XX w. gdy zakładano na kościele św. Andrzeja piorunochron, jak również podczas późniejszych prac gazyfikacyjnych, odkopano przy fundamentach szereg kości i czaszek ludzkich natrafiając na dawne pochówki. Założony przy kościele św. Leonarda w początkach XVIII w. „nowy” wówczas cmentarz, pokrywał się zwolna coraz liczniejszymi mogiłami. Nie zachowały się groby z tego wczesnego okresu, sądzić należy iż były to w większości mogiły ziemne, samoistnie niwelujące się wraz z upływem czasu. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą dopiero z połowy XIX w., otaczają one…
Read More
Biografie lipnickie – Józefina Ledóchowska – Matka świętych

Biografie lipnickie – Józefina Ledóchowska – Matka świętych

Józefina Ledóchowska z domu Salis-Zizers zwana jest „Matką Świętych”, swym życiem i postawą religijną wpisała się bowiem w istotę świętości, pozostaje w oczekiwaniu na przyjęcie jej w poczet błogosławionych. W 1862 r. wyszła za mąż za Antoniego Ledóchowskiego, podówczas wdowca, ojca trójki synów. W ich związku małżeńskim przyszło na świat siedmioro dzieci (Maria Teresa, Julia, Włodzimierz, Maria, Ernestyna, Franciszka, Ignacy). Babi, bo tak zwała Józefinę Ledóchowską (1831 – 1909) cała jej rodzina, była osobą obdarzoną niezwykłą energią życiową i siłą charakteru. Jej osobowość i postawa religijna sprawiła, iż czwórka z jej dzieci stała się chlubą Kościoła i Polski. Tworząc wraz…
Read More
Kalendarium lipnickie – listopad

Kalendarium lipnickie – listopad

1 listopada 1883 r. uchwalony został przez Radę Miejską Lipnicy Murowanej Statut Ochotniczej Straży Pożarnej.   11 listopada 2003 r., Szkoła Podstawowa w Lipnicy Górnej przyjęła za patrona marszałka Józefa Piłsudskiego. W grudniu 1914 r. i styczniu 1915 r. w budynku szkolnym kwaterowali jego legioniści z  I-szej Brygady.   21 listopada  1811 r. dziedzic Wojakowej Pantaleon Dunikowski nabywa rajbrocki folwark – część dawnego lipnickiego starostwa niegrodowego.   23 listopada 1944 r. hitlerowcy dokonali ataku na miejsce przebywania partyzantów AK w gospodarstwie Wawrzyńca Odrońca na Mułowcu w Rajbrocie. Zginęły 4 osoby.   Listopad 1465 r., w Lipnicy przebywał biskup krakowski Jan…
Read More
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com