Miesiąc: sierpień 2015

Przydrożne sacrum na lipnickiej ziemi

Przydrożne sacrum na lipnickiej ziemi

Wśród wielu osobliwości naszej lipnickiej ziemi znajdują się także kapliczki i krzyże przydrożne. Odczytywać je trzeba przede wszystkim jako znaki sakralne, miejsca modlitwy, w tym celu bowiem zostały wzniesione. Jednakże, niezależnie od przesłań wiary mieszczą w sobie niezaprzeczalne wartości architektoniczne i krajobrazowe. Jak sięgnąć pamięcią i zakresem widnokręgu, to ukażą się naszym oczom przydrożne znaki sakralne. To tradycyjny widok polskich krajobrazów, a już szczególnie małopolskich wsi i dróg doń i przez nie wiodących. Wyrosły wszędzie jako znaki wiary wyrażające powszechny kult Boga i Jego świętych, prezentują poprzez swą architekturę i artystyczny wyraz tożsamość kulturową regionu. Wspólnie tworzą duchową aurę naszej…
Read More
Z historii i legendy – Kolumny lotników (7)

Z historii i legendy – Kolumny lotników (7)

Kolumna pod klasztorem wiśnickim Pauli Żegota, XIX-to wieczny historyk, folklorysta, a przede wszystkim krajoznawca, od którego zapisanej legendy rozpoczęliśmy podróż ciągiem kolumn, wspomina w swoich relacjach z podróży, iż: „Lud opowiada, że jest w okolicach Wiśnicza 6 podobnych słupów” Dla uzupełnienia historii kamiennych kolumn wznoszących się między Bochnią, a Lipnicą, o których wspomina Żegota, a których dotychczas wymieniliśmy pięć, trzeba więc dodać jeszcze jedną. Ale tej już nie ma, znane jest jedynie miejsce na którym kolumna stała, czyli przy drodze z wiśnickiego zamku do klasztoru (obecnie więzienia). We wspomnianym przez Żegotę miejscu stoi teraz kapliczka o wysokim, sześciokątnym trzonie z…
Read More
Z dziejów lipnickiego garncarstwa – nie święci garnki lepią

Z dziejów lipnickiego garncarstwa – nie święci garnki lepią

Historia ta sięga XV w., w rozkwitającej się gospodarczo Lipnicy powstawały pierwsze cechy rzemieślnicze, wśród nich poczesne miejsce wypracowuje sobie cech garncarski. Pierwszym znanym lipnickim garncarzem był niejaki Bartłomiej, którego wspominają kroniki dwukrotnie, w roku 1490 i w 1499. W 1578 r. król Stefan Batory zatwierdził przywileje dla cechu garncarskiego, potwierdzając w nich równocześnie założycielskie statuty. W przywileju tym obniża król lipnickim garncarzom (kopiącym glinę na gruntach miejskich) czynsz roczny płacony na rzecz miasta z dotychczasowych 12 groszy, na groszy 6. Wiek XVI to okres intensywnego rozwoju rzemiosła ceramicznego w Lipnicy Murowanej, w połowie XVI w. w Lipnicy praktykowało aż…
Read More
Dobry Pasterz

Dobry Pasterz

Przed 16 laty lipnicka parafia powitała nowego proboszcza Zbigniewa Krasa takimi słowami "Bóg tak chciał, byś pasterzem naszym był" Dziś dziękuje Bogu za ten wielki dar posługi kapłańskiej Dobrego Pasterza o jakim pisze św. Jan Maria Vianney Dobry Pasterz ukształtowany według serca Boga, jest największym skarbem, Jaki Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego miłosierdzia św. Jan Maria Vianney Fot. Czesław Przybyłko  
Read More
Biografie lipnickie –  Stanisław Lubomirski

Biografie lipnickie – Stanisław Lubomirski

Pierwszym z Lubomirskich który objął lipnickie starostwo niegrodowe był Sebastian Lubomirski herbu „Szreniawa”, twórca potęgi rodu. Lubomirscy, dzierżawili je w latach 1591 - 1667. Ale najbardziej znaną postacią tej rodziny był Stanisław Lubomirski, syn Sebastiana urodzony w 1583 r Pomnożył on dobra rodowe stając się (po małżeństwie z Zofią Ostrogską) jednym z najmożniejszych panów Polski. W szczytowym okresie jego możnowładztwa posiadał 10 zamków , 12 miast, blisko 300 wsi i wiele pomniejszych folwarków. Po Joachimie (swym bracie, który zginął w wyprawie pod Smoleńskiem), przejął w 1610 r. starostwo lipnickie, utrzymując go w swych rękach przez następne 12 lat. Wokół Wiśnicza,…
Read More

Zadziwiająca metamorfoza.

Ostatnie wydarzenia jakie mają miejsce w Lipnicy Murowanej nawiązują do światowej klasyki literatury. Mam tu na myśli komedię Gogola „ Rewizor”, która od ponad 150 lat grana jest na scenach całego świata.         W Lipnicy znalazł się również jakiś Dobczyński czy Bobczyński i puścił w obieg wiadomości wymyślone przez siebie. W przypadku komedii Gogola to budzi ona podziw, zachwyt i wesołość widzów. Natomiast zmyślone wiadomości lipnickich Bobczyńskich czy Dobczyńskich budzą konsternację i oburzenie większości społeczności lipnickiej. Całe szczęście że znalazło się kilka mądrych osób i ucięło tzw. „łeb” całej sprawie. Igrzysk nie było.       Dzisiaj zmieniła się sytuacja i nawiązuje do innej…
Read More